กำลังโหลด...

ขั้นตอนใหม่ในการสมัครขอวีซ่าไปฝรั่งเศส

เริ่มตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2561

 

ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป การสมัครขอวีซ่าไปฝรั่งเศสทุกประเภทต้องทำการสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์  France-Visas เมื่อท่านทำการกรอกข้อมูลการสมัครบนหน้าเว็บไซต์ France-Visas เรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำท่านสู่เว็บไซต์ศูนย์ยื่นวีซ่าTLScontact เพื่อทำการนัดหมายยื่นขอวีซ่า

ใบยืนยันการลงทะเบียนการสมัครของหน้าเว็บ France Visas จำเป็นต้องมีในการสมัครทุกประเภทวีซ่า

ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ใบสมัครขอวีซ่าฝรั่งเศสทุกประเภทจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ France-Visas
เมื่อท่านทำการกรอกข้อมูลการสมัครบนหน้าเว็บไซต์ France-Visas เรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำท่านสู่เว็บไซต์ศูนย์ยื่นวีซ่าTLScontact เพื่อทำการนัดหมายยื่นขอวีซ่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนนี้  ท่านสามารถเข้าไปใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายนเป็นต้นไปที่เว็บไซต์ France-Visas

กรุณาศึกษาคำแนะนำการใช้งาน France-Visa ภาษาไทย เพื่อลงทะเบียนและกรอกข้อมูลบน France-Visa เว็บไซต์ สำหรับคำแนะนำการใช้งาน France-Visa ภาษาไทย กรุณาคลิกที่นี่

 

เริ่มลงทะเบียนใบสมัครขอวีซ่าบนหน้าเว็บไซต์ France-Visas

ข้อมูลทั่วไป

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ให้สิทธิ์TLScontactในการแจ้งและให้คำแนะนำแก่บุคคลทั่วไป เกี่ยวกับกระบวนการเกี่ยวข้องกับการขอวีซ่าสำหรับประเทศฝรั่งเศส รวมทั้งการรับเอกสารต่างๆในการยื่นขอวีซ่า และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตลอดจนส่งคืนหนังสือเดินทางแก่ผู้สมัครเมื่อสิ้นสุดการพิจารณา

การที่มีบริษัทตัวแทนนี้ เพื่อที่จะให้ความมั่นใจแก่บุคคลทั่วไป ในการรองรับผู้สมัครในสถานที่ วันและเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังส่งผลให้กระบวนการของฝ่ายวีซ่ารวดเร็วขึ้นอีกด้วย ท่านที่ไม่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านทางบริษัท TLScontact ท่านสามารถมายื่นมาคำร้องโดยตรงได้ที่สถานทูตฝรั่งเศส กรุงเทพฯ โดยจะต้องทำการนัดหมาย ทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข 02 838 6688 ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.00-16.30 นาฬิกา หลังจากที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ TLScontact แล้ว

เอกสาร การสมัครทั้งหมดที่TLScontactรับมา จะถูกส่งต่อไปยังสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ซึ่งมีสิทธิ์และหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดูแลเอกสารต่างๆ และตัดสินใจอนุมัติหรือปฏิเสธผลการสมัคร รวมทั้งร้องขอเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งทางTLScontact ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในกระบวนการการตัดสิน และไม่ทราบผลการสมัครเนื่องจากหนังสือเดินทางจะถูกส่งกลับมาในซองปิดผนึกโดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส

ข่าวสาร