ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ยื่นวีซ่ากรุงเทพฯ

พันธมิตรสำหรับการยื่นใบสมัครขอวีซ่าในประเทศไทยเพื่อการเดินทางไปประเทศ ฝรั่งเศส France
ที่อยู่และวันเวลาทำการ

ขั้นตอนการสมัครของท่าน

นี่คือขั้นตอน สำหรับการยื่นสมัคร เชงเก้นวีซ่า

การเข้ามาภายในศูนย์ยื่นวีซ่าทีแอลเอสคอนแทคสงวนไว้สำหรับผู้มายื่นคำร้องขอวีซ่าหรือตัวแทนของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น ผู้ติดตามไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาภายในศูนย์ยื่น ยกเว้นกรณีเป็นตัวแทนของผู้เยาว์หรือผู้ทุพพลภาพ

form

เตรียมเอกสารของท่าน กรอกแบบฟอร์ม France-Visas form, ให้สมบูรณ์ และลงทะเบียนบนเว็บไซต์นี้เพื่อทำการนัดหมาย

appointment

ยื่นเอกสารการสมัครและเก็บข้อมูลทางชีวภาพที่ศูนย์ยื่นวีซ่า
สะดวกสบายไปกับการที่มีเจ้าหน้าที่เดินทางไปดำเนินการรับยื่นคำร้องขอวีซ่ายังที่ที่ท่านต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

purpose

กลับมายังศูนย์ยื่นวีซ่าเพื่อรับเล่มหนังสือเดินทางคืน หรือใช้บริการส่งไปรษณีย์ด่วน

เราสามารถช่วยเหลือท่านได้อย่างไรบ้าง ?

Premium Lounge
พรีเมียมเลานจ์
THB 1,600.00

อัพเกรดเพื่อสัมผัสที่สุดแห่งประสบการณ์ความสะดวกสบาย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือเอกสารการสมัครขอวีซ่าของท่านในพื้นที่ที่เพิ่มความเป็นส่วนตัวและรอคิวไม่นาน

รายละเอียดเพิ่มเติม
ยื่นวีซ่านอกสถานที่
ยื่นวีซ่านอกสถานที่
ตามกำหนด

ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน เราจะไปหา! หากท่านไม่สามารถจัดการกับตารางงานที่ยุ่งเหยิง หรือไม่สามารถมาที่ศูนย์ของเราได้ เราสามารถเดินทางไปหาท่าน และดำเนินการรับยื่นคำร้องขอวีซ่ายังที่ที่ท่านต้องการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
Travel Insurance
คิวนัดหมายพิเศษวันเสาร์
THB 1,600.00

ท่านไม่สามารถมาที่ศูนย์ยื่นวีซ่าในเวลาทำการทั่วไปใช่หรือไม่?

ทีแอลเอสคอนแทคเปิดให้บริการทุกวันเสาร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต้องกรอกแบบฟอร์ม France-visas ให้สมบูรณ์ก่อนการนัดหมายยื่นวีซ่า

ฉันยังไม่ได้กรอกแบบฟอร์มFrance-visas ฉันกรอกแบบฟอร์มFrance-visas เรียบร้อยแล้ว