ศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact ในประเทศไทยจะปิดชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 จนกว่าจะมีประกาศให้ทราบต่อไป สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจะไม่ออกวีซ่าเชงเก้นทุกประเภท ในขณะนี้

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ยื่นวีซ่ากรุงเทพฯ

พันธมิตรสำหรับการยื่นใบสมัครขอวีซ่าในประเทศไทยเพื่อการเดินทางไปประเทศ ฝรั่งเศส France
ที่อยู่และวันเวลาทำการ

ขั้นตอนการสมัครของท่าน

นี่คือขั้นตอน สำหรับการยื่นสมัคร เชงเก้นวีซ่า

form

เตรียมเอกสารของท่าน กรอกแบบฟอร์ม France-Visas form, ให้สมบูรณ์ และลงทะเบียนบนเว็บไซต์นี้เพื่อทำการนัดหมาย

appointment

ยื่นเอกสารการสมัครและเก็บข้อมูลทางชีวภาพที่ศูนย์ยื่นวีซ่า

purpose

กลับมายังศูนย์ยื่นวีซ่าเพื่อรับเล่มหนังสือเดินทางคืน หรือใช้บริการส่งไปรษณีย์ด่วน

เราสามารถช่วยเหลือท่านได้อย่างไรบ้าง ?

Premium Lounge
พรีเมียมเลานจ์
THB 1,600.00

ต้องการความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นในการยื่นขอวีซ่า?

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกันภัยการเดินทาง
ประกันภัยการเดินทาง
ตามกำหนด

ท่านยังไม่มีประกันภัยการเดินทางใช่หรือไม่?

รายละเอียดเพิ่มเติม
Travel Insurance
คิวนัดหมายพิเศษวันเสาร์
THB 1,600.00

ท่านไม่สามารถมาที่ศูนย์ยื่นวีซ่าในเวลาทำการทั่วไปใช่หรือไม่?

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต้องกรอกแบบฟอร์ม France-visas ให้สมบูรณ์ก่อนการนัดหมายยื่นวีซ่า

ฉันยังไม่ได้กรอกแบบฟอร์มFrance-visas ฉันกรอกแบบฟอร์มFrance-visas เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด Track My Application ฟรี

GooglePlay Google Play AppStore App Store