ติดตามเรื่องราวข่าวสารและเคล็ดลับต่างๆ ของทาง TLScontact ได้ที่ Instagram ห้ามพลาด! instagram

ที่อยู่และวันเวลาทำการ

location

ที่ตั้งของเรา:

ศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact ในกรุงเทพมหานคร

สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120


ท่านยุ่งเกินกว่าที่จะมาเซนเตอร์หรือไม่?

ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน เราจะไปหา! หากท่านไม่สามารถจัดการกับตารางงานที่ยุ่งเหยิง หรือไม่สามารถมาที่ศูนย์ของเราได้ เราสามารถเดินทางไปหาท่าน และดำเนินการรับยื่นคำร้องขอวีซ่ายังที่ที่ท่านต้องการ

ราคา: ตามความต้องการ

ศึกษาเพิ่มเติม

เวลาทำการ

ข้อควรทราบ: การเข้ามาภายในศูนย์ยื่นวีซ่าทีแอลเอสคอนแทคสงวนไว้สำหรับผู้มายื่นคำร้องขอวีซ่าหรือตัวแทนของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น ผู้ติดตามไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาภายในศูนย์ยื่น ยกเว้นกรณีเป็นตัวแทนของผู้เยาว์หรือผู้ทุพพลภาพ

การนัดหมายทั่วไป วันจันทร์ถึงวันศุกร์
08:00 - 12:15 and 13:30 - 15:45

คิวนัดหมายพิเศษ วันจันทร์ถึงวันศุกร์

06:30 - 07:45

12:30 - 13:15

16:00 - 17:00
วันเสาร์

08:00 - 14:00
คืนเล่มหนังสือเดินทาง วันจันทร์ถึงวันศุกร์
08:00 - 16:30
คอลเซนเตอร์ วันจันทร์ถึงวันศุกร์

08:00 - 12:30 และ 13:30 - 16:30

วันหยุดราชการ 2565/ 2566

วันจันทร์, 5 ธันวาคม 2565 หยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร
วันจันทร์, 12 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ
วันเสาร์, 31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี
วันจันทร์, 2 มกราคม 2566วันขึ้นปีใหม่
วันอังคาร, 3 มกราคม 2566วันขึ้นปีใหม่
วันพฤหัสบดี, 13 เมษายน 2566วันสงกรานต์
วันศุกร์, 14 เมษายน 2566วันสงกรานต์
วันจันทร์, 17 เมษายน 2566วันสงกรานต์
วันจันทร์, 1 พฤษภาคม 2566วันแรงงาน
วันพฤหัสบดี, 4 พฤษภาคม 2566วันฉัตรมงคล
วันจันทร์, 5 มิถุนายน 2566 วันวิสาขบูชา
วันศุกร์, 14 กรกฎาคม 2566วันชาติฝรั่งเศส
วันศุกร์, 28 กรกฎาคม 2566วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันอังคาร, 1 สิงหาคม 2566วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์, 14 สิงหาคม 2566วันแม่
วันศุกร์, 13 ตุลาคม 2566วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันจันทร์, 23 ตุลาคม 2566วันปิยมหาราช
วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566วันพ่อ
วันจันทร์, 1 ธันวาคม 2566วันรัฐธรรมนูญ
วันจันทร์, 25 ธันวาคม 2566วันคริสต์มาส