มาตรการรักษาความสะอาด
Covid-19

กรุณาปฎิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสุขภาพ เพื่อรับรองความปลอดภัยดังกล่าวภายในศูนย์ยื่นวิซ่าทีแอลเอสคอนแทค

ความปลอดภัยของท่านคือสิ่งสำคัญที่สุด

COVID-19
การป้องกัน

ดูวิดีโอ
hands sanitizing

ทุกท่านที่เข้าใช้บริการศูนย์ยื่นวิซ่าฯ จำเป็นต้องทำความสะอาดมือของท่านด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่มีให้บริการ ณ ทางเข้าศูนย์ยื่นวิซ่าฯ

temperature control

ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ ทางเข้าศูนย์ยื่นวิซ่า หากท่านใดที่มีอุณหภูมิร่างกายที่สูงกว่ากำหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการศูนย์ยื่นวิซ่าฯ

social distancing

ปฎิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (โดยใช้ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร)

mask mandatory

ผู้สมัครที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าศูนย์ยื่นวิซ่าฯ

pen

ขอขอบคุณที่ท่านนำปากกาส่วนตัวของท่านมาเอง เพื่อเซ็นเอกสาร (รายการเอกสาร, ใบเสร็จชำระเงิน ฯลฯ

ข่าวสารทั้งหมดของเรา

News