TLScontact มีบริการต่างๆมากมายสำหรับแต่ละบุคคล เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการยื่นขอวีซ่า.
คลิ๊กที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การบริการทั้งหมดของเรา..

ข้อมูลเอกสารการยื่นขอวีซ่า

บริการวีซ่านอกสถานที่

บริการนี้เหมาะสำหรับผู้สมัครแบบกรุ๊ปทัวร์ เราสามารถไปดำเนินการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือของท่าน และกลุ่มของท่านยังที่ที่ท่านต้องการ

เราสามารถไปดำเนินการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือของท่าน และกลุ่มของท่านยังที่ที่ท่านต้องการ

ขอขอบคุณ
ที่ไว้วางใจในการให้บริการของทีแอลเอสคอนแทค

บริการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์นอกสถานที่

บริการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์นอกสถานที่จะช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงการให้บริการที่ดีและเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการยื่นสมัครขอวีซ่า

หากท่านกำลังจัดเตรียมการเดินทางท่องเที่ยวแบบกลุ่มผ่านบริษัทนำเที่ยว, กรุ๊ป Incentive และลูกค้าของท่านอาศัยอยู่ไกลจากศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าของเรา เราสามารถทำให้ขั้นตอนการยื่นสมัครขอวีซ่าง่ายขึ้นโดยเราจะเดินทางไปหาลูกค้าตามสถานที่ที่ลูกค้าสะดวกเพื่อรวบรวมข้อมูลไบโอเมตริกซ์ โปรดทราบว่าเอกสารการยื่นสมัครขอวีซ่าจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นที่ศูนย์ยื่นรับคำร้องขอวีซ่าทีแอลเอสคอนแทค ก่อนเริ่มภารกิจเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์นอกสถานที่

เจ้าหน้าที่ที่เชียวชาญของเราสามารถเดินทางไปยังที่ที่ท่านต้องการ และช่วยเหลือท่านทั้งแบบรายบุลคลและกลุ่ม ตั้งแต่การเก็บข้อมูลทางชีวภาพ.

ความสะดวกสบายขั้นสุด

บริการ "บริการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์นอกสถานที่" ของเรา สามารถช่วยให้ท่านหลีกเลี่ยงจากการเดินทางที่ไม่จำเป็น และช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของท่าน อีกทั้งยังสามารถเลือกวัน เวลา และสถานที่ที่ต้องการจะยื่นคำร้องขอวีซ่าได้.

ใบเสนอราคาส่วนบุคคล

ส่งคำขอสำหรับบริการ "บริการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์นอกสถานที่" บนหน้าเว็บไซต์ ทีแอลเอสคอนแทค เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับเพื่อขอรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ และแจ้งใบเสนอราคาที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน

แพคเกจราคาบริการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ราคา 174,044 บาท: 174,044 THB

  • กรณีกลุ่มผู้สมัครจำนวน 20 คน: 8,702 บาท / ท่าน
  • กรณีกลุ่มผู้สมัครจำนวน 30 คน: 5,788 บาท / ท่าน
  • กรณีกลุ่มผู้สมัครจำนวน 60 คน: 2,913 บาท / ท่าน
  • กรณีกลุ่มผู้สมัครจำนวน 100 คน: 1,740 บาท / ท่าน
  • กรณีกลุ่มผู้สมัครจำนวน 150 คน: 1,172 บาท / ท่าน

ติดต่อเรา

TOP

ค้นหา
ข้อมูลบริการเสริมเพิ่มเติม

บริการเสริม