ติดตามเรื่องราวข่าวสารและเคล็ดลับต่างๆ ของทาง TLScontact ได้ที่ Instagram ห้ามพลาด! instagram

ข้อมูลการสมัคร

กระบวนการสมัคร

กรุณาทำตามขั้นตอนดังกล่าวเพื่อสมัครขอวีซ่าเชงเก้น..

โดยฝรั่งเศสต้องเป็นประเทศจุดหมายปลายทางหลัก..

วิธีการสร้าง
บัญชีของทีแอลเอสคอนแทค

กรุณาอ่านขั้นตอนต่างๆ ด้านล่าง
เพื่อสมัครขอวีซ่าได้อย่างถูกต้องที่ศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact.

appointment

ขั้นตอนที่1: กรอกแบบฟอร์มFrance-visasให้สมบูรณ์

สร้างบัญชีบนเว็บไซต์ France-Visas โดยกรอกอีเมลล์ส่วนบุคคล และรหัสผ่าน.

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มFrance-visasจะต้องกรอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์และพิมพ์ออกมาก่อนการนัดหมาย หลังจากยืนยันการกรอกข้อมูล ใบสมัครจะถูกส่งไปยังอีเมลล์ของท่าน และแบบฟอร์มจะต้องลงลายเซนต์โดยผู้สมัคร.

purpose

ขั้นตอนที่2: ตรวจสอบรายการเอกสารของท่าน

อ่านรายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นขอวีซ่าบนหน้าเว็บไซต์France-visas ซึ่งจะอิงตามจุดประสงค์การเดินทางของท่าน และโปรดจัดเตรียมให้ครบถ้วน โปรดเลือกจุดประสงค์การเดินทางที่ถูกต้องเสมอ.

form

ขั้นตอนที่3: สร้างบัญชีทีแอลเอสคอนแทค

โปรดสร้างบัญชีส่วนบุคคล, และยืนยันการเปิดใช้งานบัญชีโดยคลิกลิงค์ที่ถูกส่งไปยังอีเมลล์ของท่าน.

account

ขั้นตอนที่4: กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

เข้าสู่ระบบ ด้วยบัญชีของท่าน กรอกข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านยื่นขอวีซ่าเป็นกลุ่ม กรุณากรอกข้อมูลบุคคลผู้ยื่นขอวีซ่าพร้อมกัน และยืนยันรายการกลุ่มหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย.

appointment

ขั้นตอนที่5: ทำการนัดหมาย

เลือกวัน และเวลานัดหมายที่ท่านสะดวกเพื่อยื่นขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่น โปรดอย่าลืมพิมพ์เอกสารยืนยันนัดหมายเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่แผนกต้อนรับ.

account

ขั้นตอนที่6: ยื่นเอกสารการสมัคร

โปรดมาให้ตรงเวลานัดหมายพร้อมเอกสารยืนยันการนัดหมาย หากท่านมาสาย หรือไม่สามารถมาตามนัดหมายได้ ท่านจะต้องทำการนัดหมายใหม่.

 • บริการเสริม ต่างๆมีให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอวีซ่าของท่าน;
 • ใบสมัครของท่าน และเอกสารประกอบการยื่นจะถูกตรวจสอบเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ตามข้อกำหนดของกงสุล และข้อมูลทางชีวภาพของท่านจะถูกบันทึก;
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการ จะต้องชำระที่ศูนย์ยื่นวีซ่า หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนเหล่านี้ เอกสารการสมัครของท่านจะถูกส่งไปยังกงสุลเพื่อการพิจารณา.

ยกเว้นการเก็บข้อมุลทางชีวภาพ:

 • ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปี;
 • ผู้สมัครที่เคยได้รับวีซ่าที่ระบุ(VIS) ภายใน 59 เดือน.

หมายเหตุ: หาก"VIS 0" ระบุลงบนหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดของท่าน หมายความว่าข้อมูลถูกบันทึกเฉพาะข้อมูลทางตัวเลข และรูปถ่ายเท่านั้นไม่รวมถึงข้อมูลลายนิ้วมือ ดังนั้นท่านจะต้องมาดำเนินการยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองเพื่อเก็บข้อมูลทางชีวภาพ.

ท่านสามารถติดตามใบสมัครได้ตลอดเวลาโดยการ เข้าสู่ระบบ ด้วยบัญชีส่วนบุคคลของท่าน.

appointment

ขั้นตอนที่7: การดำเนินการขอวีซ่า 

ใบสมัครของท่านได้รับการพิจารณาโดยกงสุล ทีแอลเอสคอนแทคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาใบสมัครของท่าน.

กงสุลมีสิทธิ์ขอข้อมูล หรือขอเอกสารเพิ่มเติม ในกรณีดังกล่าวท่านจะได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ หรือ ทางโทรศัพท์.

หมายเหตุ: ท่านสามารถติดตามใบสมัครได้ตลอดเวลาโดยการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีส่วนบุคคลของท่าน.

appointment

ขั้นตอนที่8: รับหนังสือเดินทางคืน

หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาจากกงสุล ทันทีที่หนังสือเดินทางของท่านมาถึงยังศูนย์ยื่นวีซ่า ท่านจะได้รับแจ้งทาง SMS.

ท่านสามารถรับหนังสือเดินทางคืนได้ด้วยตนเอง หรือผู้แทน.

รับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง:

 • ใบตรวจสอบการสมัคร;
 • บัตรประชาชนฉบับจริงของท่าน;
 • สำเนาบัตรประชาชนของท่าน.

รับเล่มหนังสือเดินทางคืนโดยผู้แทน:

 • ใบตรวจสอบการสมัคร;
 • สำเนาบัตรประชาชนของท่าน;
 • บัตรประชาชนฉบับจริงของผู้แทน;
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้แทน;
 • จดหมายมอบอำนาจลงลายเซนต์โดยผู้สมัคร(ระบุข้อมูลผู้แทนชัดเจน);

หากท่านใช้บริการ ส่งไปรษณีย์ด่วน หนังสือเดินทางของท่านจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ตามที่ท่านระบุในวันยื่นเอกสาร.