ติดตามเรื่องราวข่าวสารและเคล็ดลับต่างๆ ของทาง TLScontact ได้ที่ Instagram ห้ามพลาด! instagram

ข้อมูลการสมัคร

กระบวนการสมัคร

กรุณาทำตามขั้นตอนดังกล่าวเพื่อสมัครขอวีซ่าเชงเก้น..

โดยฝรั่งเศสต้องเป็นประเทศจุดหมายปลายทางหลัก..

วิธีการสร้าง
บัญชีของทีแอลเอสคอนแทค

ดูวิดีโอ

กรุณาอ่านขั้นตอนต่างๆ ด้านล่าง
เพื่อสมัครขอวีซ่าได้อย่างถูกต้องที่ศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact.

appointment

ขั้นตอนที่1: กรอกแบบฟอร์มFrance-visasให้สมบูรณ์

สร้างบัญชีบนเว็บไซต์ France-Visas โดยกรอกอีเมลล์ส่วนบุคคล และรหัสผ่าน.

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มFrance-visasจะต้องกรอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์และพิมพ์ออกมาก่อนการนัดหมาย หลังจากยืนยันการกรอกข้อมูล ใบสมัครจะถูกส่งไปยังอีเมลล์ของท่าน และแบบฟอร์มจะต้องลงลายเซนต์โดยผู้สมัคร.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคู่มือภาษาไทยการลงทะเบียน France-Visa

 • โปรดทราบ : หากท่านแก้ไขแบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอวีซ่า (France-visas) ภายหลังจากที่ลงทะเบียนกับทีแอลเอสคอนแทคแล้ว บัญชีและนัดหมายของท่านจะยังสามารถใช้งานได้อยู่
 • หากท่านต้องการแก้ไขเลขอ้างอิงในแบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอวีซ่า (FV reference) ในบัญชีทีแอลเอสคอนแทคของท่าน กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ในวันที่มีนัดหมาย
purpose

ขั้นตอนที่2: ตรวจสอบรายการเอกสารของท่าน

อ่านรายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นขอวีซ่าบนหน้าเว็บไซต์France-visas ซึ่งจะอิงตามจุดประสงค์การเดินทางของท่าน และโปรดจัดเตรียมให้ครบถ้วน โปรดเลือกจุดประสงค์การเดินทางที่ถูกต้องเสมอ.

form

ขั้นตอนที่3: สร้างบัญชีทีแอลเอสคอนแทค

โปรดสร้างบัญชีส่วนบุคคล, และยืนยันการเปิดใช้งานบัญชีโดยคลิกลิงค์ที่ถูกส่งไปยังอีเมลล์ของท่าน.

account

ขั้นตอนที่4: กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

เข้าสู่ระบบ ด้วยบัญชีของท่าน กรอกข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านยื่นขอวีซ่าเป็นกลุ่ม กรุณากรอกข้อมูลบุคคลผู้ยื่นขอวีซ่าพร้อมกัน และยืนยันรายการกลุ่มหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย.

appointment

ขั้นตอนที่5: ทำการนัดหมาย

เลือกวัน และเวลานัดหมายที่ท่านสะดวกเพื่อยื่นขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นโปรดอย่าลืมพิมพ์เอกสารยืนยันนัดหมายเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่แผนกต้อนรับ.

สะดวกสบายไปกับการที่มีเจ้าหน้าที่เดินทางไปดำเนินการรับยื่นคำร้องขอวีซ่ายังที่ที่ท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่.

account

ขั้นตอนที่6: ยื่นเอกสารการสมัคร

โปรดมาถึงศูนย์ยื่นให้ทันเวลาที่ท่านนัดหมายไว้ และโปรดทราบว่าท่านจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ศูนย์ยื่นขอวีซ่าในรอบเวลาที่ท่านนัดหมายเท่านั้น หากท่านมีแนวโน้มที่จะมาสาย โปรดติดต่อคอลเซนเตอร์ของเราเพื่อแจ้งให้เราทราบเนื่องจากการพลาดนัดหมายของท่าน อาจทำให้ท่านต้องกำหนดเวลาการนัดหมายใหม่.

 • บริการเสริม ต่างๆมีให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอวีซ่าของท่าน;
 • ใบสมัครของท่าน และเอกสารประกอบการยื่นจะถูกตรวจสอบเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ตามข้อกำหนดของกงสุล และข้อมูลทางชีวภาพของท่านจะถูกบันทึก;
 • ในวันยื่นคำร้องขอวีซ่า ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกคนสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมด้วยตนเองที่ TLScontact ได้จนถึงเวลา 14.00 น.
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการ จะต้องชำระที่ศูนย์ยื่นวีซ่า หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนเหล่านี้ เอกสารการสมัครของท่านจะถูกส่งไปยังกงสุลเพื่อการพิจารณา.

ยกเว้นการเก็บข้อมุลทางชีวภาพ:

 • ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปี;
 • ผู้สมัครที่เคยได้รับวีซ่าที่ระบุ(VIS) ภายใน 59 เดือน.

หมายเหตุ: หาก"VIS 0" ระบุลงบนหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดของท่าน หมายความว่าข้อมูลถูกบันทึกเฉพาะข้อมูลทางตัวเลข และรูปถ่ายเท่านั้นไม่รวมถึงข้อมูลลายนิ้วมือ ดังนั้นท่านจะต้องมาดำเนินการยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองเพื่อเก็บข้อมูลทางชีวภาพ.

ท่านสามารถติดตามใบสมัครได้ตลอดเวลาโดยการ เข้าสู่ระบบ ด้วยบัญชีส่วนบุคคลของท่าน.

appointment

ขั้นตอนที่7: การดำเนินการขอวีซ่า 

ใบสมัครของท่านได้รับการพิจารณาโดยกงสุล ทีแอลเอสคอนแทคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาใบสมัครของท่าน

ระยะเวลาดำเนินการขอวีซ่าเป็นความรับผิดชอบของสถานทูตฝรั่งเศสในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว

กงสุลมีสิทธิ์ขอข้อมูล หรือขอเอกสารเพิ่มเติม ในกรณีดังกล่าวท่านจะได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลล์ หรือ ทางโทรศัพท์

หมายเหตุ: ท่านสามารถติดตามใบสมัครได้ตลอดเวลาโดยการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีส่วนบุคคลของท่าน

appointment

ขั้นตอนที่8: รับหนังสือเดินทางคืน

หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาจากกงสุล ทันทีที่หนังสือเดินทางของท่านมาถึงยังศูนย์ยื่นวีซ่า ท่านจะได้รับแจ้งทาง SMS.

ท่านสามารถรับหนังสือเดินทางคืนได้ด้วยตนเอง หรือผู้แทน.

รับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง:

 • ใบตรวจสอบการสมัคร;
 • บัตรประชาชนฉบับจริงของท่าน;
 • สำเนาบัตรประชาชนของท่าน.

รับเล่มหนังสือเดินทางคืนโดยผู้แทน:

 • ใบรับหนังสือเดินทาง(ใบตรวจสอบเอกสาร);
 • บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับแทน;
 • หนังสือมอบอำนาจอย่างเป็นทางการ (เทมเพลตสำหรับดาวน์โหลด)จัดทำโดยสถานทูตฝรั่งเศส (กรอกครบถ้วน พร้อมลงลายเซ็นและเป็นเอกสารที่ส่งตามการตรวจสอบโดย TLScontact) ;

ประกาศสำคัญ: เอกสารข้างต้นทั้งหมดเป็นเอกสารภาคบังคับ

สำหรับการเปลี่ยนแปลงตัวแทนมารับเล่มหนังสือเดินทาง โปรดทราบว่าท่านจะต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในช่องที่อยู่ในหนังสืออนุญาตรับเล่มแทนฉบับเดิม(ตัวจริง) เพื่อแจ้งยืนยันตัวตนของตัวแทนคนใหม่ที่มาจะรับเล่มให้ท่าน และส่งแบบฟอร์มอีกครั้งที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเพื่อให้ TLScontact รับทราบ หาก TLScontact ไม่ได้รับแจ้งและไม่ได้รับรองการเปลี่ยนแปลงตัวแทนล่วงหน้า TLScontact จะไม่อนุญาตให้ตัวแทนที่ไม่ผ่านการอนุมัติรับหนังสือเดินทางแทนท่าน

หากท่านใช้บริการส่งไปรษณีย์ด่วนหนังสือเดินทางของท่านจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ตามที่ท่านระบุในวันยื่นเอกสาร.