กำลังโหลด...

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยการเดินทาง ออกโดยบริษัทยุโรปหรือบริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง (ลิสต์รายชื่อบริษัทประกัน โปรดคลิกที่นี่)

1. ประกันภัยการเดินทางสำหรับวีซ่าแบบพำนักระยะสั้นในประเทศเขตเชงเก้น

  • ควรระบุพื้นที่ครอบคลุมว่า Shengen หรือ Worldwide เท่านั้น
  • สำหรับเมื่อเดินทางเข้าเขตการปกครองโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส (DROM หรือ CTOM) ประกันควรระบุเป็น Worldwide หรือชื่อเขตการปกครองโพ้นทะเลนั้นๆ

2. ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลและการส่งตัวกลับ ซึ่งวงเงินประกันต้องมากกว่า 30,000 ยูโร (หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท)
3. ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ที่ประเทศเขตเชง เก้น หรือเขตการปกครองโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส (DROM หรือCTOM)

หากคุณต้องการประกันภัยการเดินทางที่ตรงตามข้อกำหนดการขอวีซ่านี้ กรุณากดเลือกที่โลโก้บริษัทประกันตามที่ปรากฏด้านล่างนี้

           

ข่าวสาร