Các biện pháp phòng chống dịch bệnh
Covid-19

Để đảm bảo sự an toàn của quý khách tại Trung tâm TLScontact, quý khách vui lòng tuân theo các biện pháp an toàn sau đây.

Sự an toàn của Quý khách là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi!

COVID-19
Các biện pháp phòng ngừa

XEM ĐOẠN VIDEO
hands sanitizing

Rửa tay bắt buộc với nước sát khuẩn được Trung tâm trang bị tại lối vào

temperature control

Kiểm tra thân nhiệt đối với tất cả đương đơn và khách vào Trung tâm: Trung tâm sẽ từ chối cho vào đối với những đương đơn có thân nhiệt cao

social distancing

Tuân theo biện pháp giãn cách xã hội (ít nhất 1m giữa từng người)

mask mandatory

Trung tâm sẽ từ chối cho vào đối với các đương đơn và khách không đeo khẩu trang

pen

Quý khách vui lòng mang theo bút viết riêng khi đến Trung tâm để ký các giấy tờ cần thiết (biên nhận, hóa đơn, vv).

Tin tức

News