Đăng Nhập Tài Khoản

Vui lòng nhập email và mật khẩu quý khách đã đăng ký

Trong trường hợp quý khách chưa kích hoạt tài khoản, vui lòng sử dụng đường link kích hoạt tài khoản đã được gửi cho quý khách vào địa chỉ email đăng ký. Đây là bước bắt buộc để có thể đăng nhập vào tài khoản quý khách đã khởi tạo trên website của chúng tôi.

Nếu Quý vị muốn sử dụng và theo dõi tình trạng hồ sơ miễn phí tại thời điểm hiện tại và bất cứ địa điểm nào, vui lòng tải ứng dụng từ trang Theo dõi hồ sơ xin thị thực .