COVID-19: Các biện pháp phòng chống dịch bệnh đang được áp dụng tại trung tâm.
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY.

Thông tin về hồ sơ xin cấp thị thực

Phí thị thực

Để nộp hồ sơ xin cấp thị thực, quý khách phải thanh toán phí thị thực và phí dịch vụ nộp hồ sơ tại trung tâm.

TLScontact thay mặt Cơ quan lãnh sự thu phí thị thực và phí dịch vụ nộp hồ sơ tại trung tâm cho quá trình nộp hồ sơ của quý khách.

Phí thị thực


Để nộp hồ sơ xin cấp thị thực, quý khách phải thanh toán:

 • Phí thị thực - thu bởi Cơ quan lãnh sự quán cho quá trình xét duyệt hồ sơ;
 • Phí dịch vụ - thu bởi TLScontact cho quá trình nộp hồ sơ của quý khách tại trung tâm.

Lưu ý: Việc thanh toán phí thị thực và phí dịch vụ không đảm bảo kết quả hồ sơ xin cấp thị thực của quý khách. Phí thị thực và phí dịch vụ đều không được hoàn lại hoặc chuyển đổi nếu quý khách bị từ chối đơn xin cấp thị thực bởi Cơ quan lãnh sự hoặc trong trường hợp quý khách có yêu cầu hủy hồ sơ.

 
Loại thị thực EUR VND
Phí thị thực ngắn hạn Schengen, thời gian lưu trú ít hơn 90 ngày 80.00 2,050,000.00
Thị thực quá cảnh ở sân bay, thời gian lưu trú ít hơn 90 ngày 80.00 2,050,000.00
Thị thực ngắn hạn DROM cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi, thời gian lưu trú ít hơn 90 ngày
35.00 897,000.00
Thị thực ngắn hạn để kết hôn, thời gian lưu trú ít hơn 90 ngày
80.00 2,050,000.00
Thị thực ngắn hạn Malta
80.00 2,050,000.00
Thị thực ngắn hạn Estonia
80.00 2,050,000.00
Thị thực vùng lãnh thổ và quần đảo hải ngoại thuộc Pháp (DROM), thời gian lưu trú ít hơn 90 ngày 60.00 1,537,500.00
Thị thực quần đảo hai ngoại thuộc Pháp (CTOM), thời gian lưu trú ít hơn 90 ngày 9.00 230,500.00
Thị thực ngắn hạn cho những người nộp hồ sơ xin cấp thị thực có quốc tịch Albania, Armenia*, Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina*, Georgia, Kosovo, FYROM (Macedonia)*, Moldova, Montenegro*, Serbia* and Ukraine 35.00 897,000.00
Thị thực ngắn hạn Schengen cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi 40.00 1,025,000.00
Thị thực dài hạn, thời gian lưu trú trên 90 ngày 99.00 2,537,000.00
Thị thực dành cho sinh viên có chứng nhận Campus France, thời gian lưu trú trên 90 ngày 50.00 1,281,500.00

*Chỉ đối với những người có hộ chiếu không sinh trắc.

Phí thị thực là bắt buộc với tất cả hồ sơ xin cấp thị thực trừ khi quý khách ở trong những trường hợp được miễn trừ.

Phí thị thực, được thu bằng VND, và có thể thay đổi tùy theo tỷ giá tại thời điểm quý khách nộp hồ sơ.

Phí thị thực được quy định bằng EUR nhưng chỉ được thanh toán bằng VND. Tỉ giá này được quyết định bởi cơ quan có thẩm quyền của Pháp và được cập nhật thường xuyên, do đó, số tiền mà quý khách được yêu cầu thanh toán có thể khác biệt so với số tiền hiển thị tại đây.

Phí dịch vụ nộp hồ sơ, bắt buộc đối với tất cả hồ sơ, là VND 923,000.00 . Mức phí này được quy định bởi thỏa thuận của Cơ quan lãnh sự với đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ TLScontact (để tiếp nhận hồ sơ của quý khách, thu thập thông tin, xử lý dữ liệu, đặt lịch hẹn, etc.).

Những trường hợp không phải thanh toán phí thị thực**:

 • Thị thực ngắn hạn dành cho trẻ em dưới 6 tuổi;;
 • Vợ hoặc chồng công dân Pháp;
 • Thành viên gia đình công dân Thụy Sĩ/Liên minh Châu Âu/Cộng đồng liên minh kinh tế Châu Âu, trừ công dân Pháp (bao gồm vợ hoặc chồng, con hoặc bố mẹ phụ thuộc);
 • Thị thực ngắn hạn dành cho nghiên cứu khoa học;
 • Người sử dụng hộ chiếu công vụ hoặc giấy thông hành "laisser-passer" được cấp bởi các tổ chức phi chính phủ;
 • Học sinh tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trong khuôn khổ kết nghĩa giữa các trường cũng như các giáo viên đi cùng (thị thực ngắn ngày);
 • Thị thực ngắn hạn của giáo viên nước ngoài dạy Tiếng Pháp (đang trong thời gian giảng dạy);
 • Người nhận học bổng chính phủ Pháp, hoặc của chính phủ nước ngoài hoặc của tổ chức nước ngoài và những người hưởng lợi từ chương trình cộng đồng (chỉ cho những chương trình mà theo đó học bổng được trao);
 • Đại diện của các tổ chức phi lợi nhuận tối đa 25 tuổi và là người tham gia các hội thảo, hội nghị, sự kiện thể thao, văn hóa hoặc giáo dục tổ chức bởi các tổ chức phi lợi nhuận đối với các chuyến đi ngắn hạn;
 • Miễn phí thị thực cho đương đơn (và nhân viên hoặc người nhà) đi công tác ngắn hạn hoặc tham dự các sự kiện do các tổ chức quốc tế (có trụ sở đặt tại Pháp) tổ chức, theo danh sách bên dưới các tổ chức sau:
  • ITER-FRANCE Agency;
  • Central Bank of West African States;
  • Bank of Central African States;
  • Inter-American Development Bank;
  • International Exhibitions Bureau;
  • International Bureau of Weights and Measures;
  • CERN (European Organization for Nuclear Research);
  • EUTELSAT (European Telecommunications Satellite Organization);
  • INIBAP (International Network for the Improvement of Banana and Plantain);
  • INTELSAT (International Telecommunications Satellite Organization);
  • INTERPOL (International Criminal Police Organization);
  • OACI (International Civil Aviation Organization);
  • OIF (International Organisation of La Francophonie);
  • International Vine and Wine Office;
  • World organisation for animal health;
  • (UNESCO) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;
  • ISSN International Centre (UNISIST);
  • European and Mediterranean Plant Protection Organization;
  • International Organization of Legal Metrology (OIML);
  • International Agency for Research on Cancer;
  • Latin Union;
  • The Intergovernmental Council of Countries Exporters of Copper;
  • International Institute of Refrigeration.

Những trường hợp dưới đây không phải thanh toán cả phí thị thực và phí dịch vụ nộp hồ sơ**:

 • Vợ hoặc chồng công dân Pháp;
 • Thành viên gia đình công dân Thụy Sĩ/Liên minh Châu Âu/Cộng đồng liên minh kinh tế Châu Âu, trừ công dân Pháp (bao gồm vợ hoặc chồng, con hoặc bố mẹ phụ thuộc);;
 • Người nhận học bổng chính phủ Pháp, hoặc của chính phủ nước ngoài hoặc của tổ chức nước ngoài và những người hưởng lợi từ chương trình cộng đồng (chỉ cho những chương trình mà theo đó học bổng được trao);
 • Người sử dụng hộ chiếu công vụ

**Xin lưu ý: Tất cả những giấy tờ chứng minh trong trường hợp quý khách được miễn phí phải được trình ra để được xem xét khi đến nộp hồ sơ. Giấy tờ phải được cung cấp hai bản.