Trung tâm TLScontact cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thêm đa dạng và phong phú giúp quá khách thuận tiện hơn khi đến nộp hồ sơ.
Nhấn vào đây để biết thêm thông tin chi tiết về CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ THÊM.

Quyền riêng tư

Vui lòng đọc kỹ các thông tin dưới đây để tìm hiểu thêm về Quyền riêng tư của TLSContact.

Đem đến
trải nghiệm nộp hồ sơ thuận tiện hơn cho quý khách

DỊCH VỤ HỖ TRỢ THÊM

Quyền riêng tư

Giới thiệu

Công ty TNHH TLScontact Việt Nam, một công ty đã đăng ký tại Việt Nam theo số 0106721643, có trụ sở đăng ký tại Tầng 17, Tòa nhà Capital, 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam và các công ty con trên toàn thế giới (sau đây gọi là “TLScontact”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của những khách hàng sử dụng các trang web và dịch vụ của TLScontact (sau đây gọi là “Khách hàng”, “quý vị”, “của quý vị”). Mục đích của thông báo về quyền riêng tư này (sau đây gọi là “Thông Báo về Quyền Riêng Tư”) là giải thích cách thức và tại sao chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị để đảm bảo quý vị luôn được cập nhật và kiểm soát thông tin của mình.

TLScontact xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị tuân theo các yêu cầu pháp lý hiện hành và cụ thể là Bộ Luật Dân Sự, Luật An Toàn Thông Tin Mạng số 86/2015/QH13 và Luật An Ninh Mạng số 24/2018/QH14.

Thông Báo về Quyền Riêng Tư này áp dụng cho tất cả các dịch vụ của TLScontact và bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, quý vị xác nhận rằng quý vị đã được thông báo rằng TLScontact thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý vị theo Thông Báo về Quyền Riêng Tư này.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thông Báo về Quyền Riêng Tư này hoặc cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị, hãy gửi câu hỏi đến Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi theo địa chỉ email sau:


Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu TLScontact:

Email:
dp@tlscontact.com

VỀ ĐẦU TRANG

Giới thiệu về chúng tôi

TLScontact là một công ty tiên phong chuyên cung cấp dịch vụ quản lý quan hệ Khách hàng. Hoạt động kinh doanh chính của chúng tôi là vận hành các trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực thay mặt cho các cơ quan chính phủ (“Đối tác của chúng tôi”, “Phái Bộ Ngoại Giao”).

TLScontact thuộc Tập đoàn Teleperformance, đơn vị dẫn đầu thế giới về quản lý trải nghiệm khách hàng đa kênh thuê ngoài, tận dụng mọi cơ hội để mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng, phục vụ các chính phủ và công ty.

Dữ liệu cá nhân của quý vị (tức là bất kỳ thông tin nào cho phép nhận dạng quý vị trực tiếp hay gián tiếp) được thu thập thay mặt đối tác của chúng tôi (sau đây gọi là “Đối tác”) để cung cấp dịch vụ thị thực và/hoặc nhập cư, cũng như thực hiện các công tác hành chính và nhiệm vụ không mang tính phán quyết liên quan đến các dịch vụ nói trên (xem Phần 1 của Thông Báo về Quyền Riêng Tư này). TLScontact cũng có thể tự thu thập dữ liệu cá nhân của quý vị để cung cấp dịch vụ cụ thể nói chung liên quan đến các dịch vụ nói trên) cho nhu cầu kinh doanh và/hoặc đảm bảo an ninh cho cơ sở, nhân viên và khách ghé thăm của mình (xem Phần 2 của Thông Báo về Quyền Riêng Tư này).

Đối tác của chúng tôi là các đơn vị kiểm soát dữ liệu theo định nghĩa và TLScontact có thể đóng vai trò là đơn vị kiểm soát dữ liệu hoặc đơn vị xử lý dữ liệu tùy thuộc vào tính chất của dịch vụ/quy trình xử lý có liên quan. Khi TLScontact đóng vai trò là đơn vị xử lý dữ liệu, TLScontact sẽ chỉ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt và theo sự hướng dẫn của Đối tác của mình.

VỀ ĐẦU TRANG

1. Đối với dữ liệu cá nhân liên quan đến việc đăng ký cấp thị thực/nhập cư của quý vị và các dịch vụ liên quan (TLScontact đóng vai trò là đơn vị xử lý dữ liệu)

1.1. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của quý vị như thế nào?

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của quý vị khi quý vị sử dụng các dịch vụ của chúng tôi để nộp đơn đăng ký, ví dụ: đăng ký cấp thị thực.

Người đại diện có thể thay mặt quý vị gửi dữ liệu cá nhân của quý vị. Chúng tôi sẽ luôn xác minh và xác thực mọi cá nhân tuyên bố là người đại diện của quý vị trước khi chấp nhận bất kỳ thông tin nào về quý vị.

1.2. Chúng tôi thu thập những gì?

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của Đối tác của chúng tôi để đăng ký cấp thị thực hoặc cung cấp dịch vụ liên quan. Các danh mục và loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ tùy thuộc vào việc quý vị đang đăng ký cấp thị thực/dịch vụ nào.

Cụ thể, chúng tôi thu thập các loại dữ liệu cá nhân sau đây:

 • Thông tin chi tiết cá nhân: tên, quốc tịch, giới tính, chi tiết giấy tờ du lịch của quý vị (ví dụ: hộ chiếu hoặc ID), địa chỉ email, số điện thoại, tình trạng hôn nhân, địa chỉ bưu điện, địa điểm, ngày sinh, ảnh, v.v.
 • Dữ liệu cá nhân nhạy cảm: thông tin liên quan đến sức khỏe, dữ liệu sinh trắc học (dấu vân tay, nhận diện khuôn mặt kỹ thuật số, tăm bông lấy mẫu DNA), hồ sơ về các hoạt động tội phạm, tố tụng pháp lý, v.v.
 • Thông tin chi tiết cá nhân của những người liên quan đến quý vị: con cái, cha mẹ, vợ chồng, thông tin cá nhân chi tiết của bên liên quan.
 • Kinh doanh, giáo dục: hoạt động kinh doanh và/hoặc việc làm, hoạt động của sinh viên, địa chỉ nhà tuyển dụng/sinh viên và chi tiết liên lạc.
 • Dữ liệu tài chính: chi tiết thẻ thanh toán, chi tiết tài khoản ngân hàng, chi tiết bảo hiểm quốc gia, bằng chứng về tiền lương, thuế.
 • Dữ liệu truyền thông điện tử: Video và các bản ghi âm.

Danh sách này có thể thay đổi tùy vào yêu cầu của Đối tác và các dịch vụ mà quý vị yêu cầu từ chúng tôi.

Nếu quý vị muốn biết chính xác dữ liệu cá nhân nào sẽ được thu thập cho dịch vụ thị thực/nhập cư của mình, vui lòng liên hệ với Phái Bộ Ngoại Giao liên quan để biết thêm thông tin.

1.3. Dữ liệu cá nhân của quý vị được sử dụng như thế nào?

Chúng tôi sẽ không bao giờ bán dữ liệu cá nhân của quý vị hoặc sử dụng dữ liệu này theo bất kỳ cách nào mà không cho quý vị biết. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị thay mặt và theo hướng dẫn của Đối tác của chúng tôi nhằm xử lý dịch vụ cụ thể mà quý vị yêu cầu liên quan đến việc đăng ký cấp thị thực.

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị để:

 • Xác thực danh tính quý vị tự xưng;
 • Đặt lịch hẹn cho quý vị tới một trong các Trung Tâm Tiếp Nhận Hồ Sơ Thị Thực (VAC) của chúng tôi;
 • Hỗ trợ quý vị đăng ký cấp thị thực hoặc dịch vụ khác;
 • Tiến hành thủ tục xác minh bổ sung liên quan tới thị thực của quý vị hoặc dịch vụ khác;
 • Cung cấp cho quý vị các dịch vụ bổ sung mà quý vị yêu cầu liên quan đến việc đăng ký cấp thị thực - cụ thể, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị để xử lý mọi dịch vụ giá trị gia tăng (AVS) mà quý vị yêu cầu, liên quan đến việc đăng ký cấp thị thực của quý vị, ví dụ như dịch vụ chuyển phát nhanh để gửi các tài liệu đăng ký cấp thị thực của quý vị đến địa chỉ mà quý vị lựa chọn;
 • Cho phép quý vị theo dõi tiến độ xử lý đơn đăng ký của mình;
 • Thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo ủy quyền từ Đối tác của chúng tôi;
 • Gửi cho quý vị thông tin và thông báo liên quan đến tình trạng của dịch vụ mà quý vị đã chọn.

Quá trình xử lý dữ liệu này dựa trên việc thực hiện hợp đồng giữa TLScontact và Đối tác của TLScontact cũng như tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.

Để biết thêm thông tin liên quan đến mục đích xử lý dữ liệu mà chúng tôi thực hiện thay mặt cho Đối tác của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Phái Bộ Ngoại Giao liên quan.

1.4. Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân bao lâu?

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của quý vị dựa trên nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và theo các hướng dẫn từ Đối tác của chúng tôi. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ không giữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào sau khi quá trình đăng ký cấp thị thực kết thúc. Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của quý vị trên hệ thống của chúng tôi nếu cần thiết để cung cấp dịch vụ.

Để biết thêm thông tin về thời gian Đối tác lưu giữ dữ liệu cá nhân của quý vị, vui lòng liên hệ với Phái Bộ Ngoại Giao liên quan.

1.5. Ai có thể truy cập dữ liệu cá nhân của quý vị?

TLScontact và tập đoàn công ty Teleperformance

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị với các công ty trực thuộc TLScontactor hoặc với tập đoàn Teleperformance là các đơn vị cần dữ liệu để xử lý yêu cầu của quý vị và cung cấp cho quý vị các dịch vụ liên quan.

Cơ Quan Chính Phủ và Phái Bộ Ngoại Giao

Khi nộp đơn đăng ký cấp thị thực hoặc dịch vụ liên quan khác, dữ liệu cá nhân của quý vị sẽ được gửi cho Đối tác của chúng tôi, nghĩa là Phái Bộ Ngoại Giao nước ngoài đại diện cho quốc gia mà quý vị đang nộp đơn đăng ký thị thực và đóng vai trò là đơn vị kiểm soát dữ liệu. Phái Bộ Ngoại Giao có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị với cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý hoặc cơ quan thực thi hiện hành để phòng ngừa tội phạm hoặc khủng bố. Chúng tôi không thể kiểm soát hoặc chỉ dẫn cách sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị sau khi đã chuyển dữ liệu cho Phái Bộ Ngoại Giao liên quan vì cơ quan này đóng vai trò là đơn vị kiểm soát dữ liệu. Chúng tôi đặc biệt khuyên quý vị cũng nên đọc thông báo về quyền riêng tư của họ (bao gồm cả thông tin được cung cấp trong đơn đăng ký cấp thị thực).

Các bên thứ ba vì lý do pháp lý

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với bên thứ ba để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và đáp ứng yêu cầu của các cơ quan chính phủ, bao gồm cả cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan công quyền khác, có thể gồm cả những cơ quan nằm ngoài quốc gia quý vị cư trú.

Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thay mặt chúng tôi

Chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của quý vị cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, nhà thầu phụ và các tổ chức liên quan khác của chúng tôi nhằm hoàn thành nhiệm vụ và cung cấp dịch vụ cho quý vị thay mặt chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ dữ liệu cá nhân cần thiết để cung cấp các dịch vụ có liên quan.

Các bên thứ ba hỗ trợ chúng tôi trong những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho quý vị như sau:

 • các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ để xử lý đơn đăng ký cấp thị thực của quý vị;
 • các nhà cung cấp và đối tác của các dịch vụ liên quan đến hậu cần, vận chuyển và giao hàng, và/hoặc các cơ sở đối tác của họ.

Trước khi chia sẻ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào, chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các nhà cung cấp dịch vụ đều có nghĩa vụ theo hợp đồng và có thể chứng minh rằng dữ liệu cá nhân của quý vị:

 • Sẽ được giữ an toàn và bảo mật;
 • Chỉ được lưu giữ trong thời gian cần thiết để xử lý dịch vụ;
 • Sẽ không bao giờ được sử dụng cho bất kỳ việc gì khác ngoài việc xử lý dịch vụ được yêu cầu;
 • Sẽ không bao giờ được sử dụng cho bất kỳ mục đích tiếp thị nào của bên thứ ba ngoại trừ trong phạm vi quý vị đồng ý với điều này.

Các bên thứ ba khác

Chúng tôi hợp tác với các nhà cung cấp sản phẩm của bên thứ ba để mang lại cho quý vị trải nghiệm khách hàng tốt nhất. Ví dụ: nhà cung cấp bên thứ ba cần xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị để cho phép thanh toán các dịch vụ mà quý vị đã yêu cầu và đáp ứng các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Để giám sát việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi, ngăn chặn nạn buôn người và bảo vệ những người dễ bị tổn thương, Khách hàng Chính phủ của chúng tôi có thể yêu cầu quyền truy cập vào cảnh quay thời gian thực của hoạt động trong Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực của chúng tôi.

1.6. Chuyển dữ liệu cá nhân của quý vị ra nước ngoài

Do tính chất công việc của chúng tôi, dữ liệu cá nhân của quý vị có thể được chuyển ra ngoài biên giới Quốc gia của quý vị. Bằng cách nộp đơn đăng ký cấp thị thực hoặc dịch vụ liên quan khác, thông tin cá nhân của quý vị sẽ được chuyển đến quốc gia hoặc Cơ Quan Chính Phủ mà quý vị đang nộp đơn đăng ký cấp thị thực. Chúng tôi sẽ không bao giờ chuyển dữ liệu cá nhân của quý vị theo cách thiếu an toàn và không bảo mật.

Nếu chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của quý vị đến các quốc gia khác mà tại đó luật hiện hành không quy định cùng một mức độ bảo vệ và quyền riêng tư dữ liệu, thì chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để cung cấp mức độ bảo vệ và quyền riêng tư dữ liệu thích hợp bằng cách sử dụng quy tắc Ràng Buộc Doanh Nghiệp của chúng tôi hoặc thực hiện Điều Khoản Hợp Đồng Tiêu Chuẩn được Ủy Ban Châu Âu phê duyệt với các bên nhập dữ liệu.

Thông qua việc thực hiện Quy Tắc Ràng Buộc Doanh Nghiệp của chúng tôi, quý vị có thể tin tưởng rằng dữ liệu cá nhân của mình được bảo vệ khi chuyển ra nước ngoài trong Tập đoàn Teleperformance.

VỀ ĐẦU TRANG

2. Đối với dữ liệu cá nhân liên quan đến dịch vụ/xử lý cụ thể của TLScontact (TLScontact đóng vai trò là đơn vị kiểm soát dữ liệu)

2.1. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của quý vị như thế nào?

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của quý vị khi quý vị sử dụng dịch vụ của chúng tôi liên quan đến đơn đăng ký cấp thị thực của quý vị, khi quý vị đến Trung Tâm Tiếp Nhận Hồ Sơ Thị Thực (VAC) của chúng tôi với tư cách là khách ghé thăm và/hoặc khi quý vị sử dụng một số dịch vụ bổ sung của chúng tôi.

2.2. Chúng tôi thu thập những gì?

Chúng tôi sẽ sử dụng, lưu trữ hoặc xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của quý vị theo các điều khoản của Thông Báo về Quyền Riêng Tư này, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Thông tin chi tiết cá nhân: tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ bưu điện, v.v.
 • Dữ liệu tài chính: chi tiết thanh toán.
 • Hình ảnh CCTV để giám sát chung.

Khi chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân thông qua các biểu mẫu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các biểu mẫu điện tử, chúng tôi sẽ chỉ ra các trường bắt buộc bằng dấu hoa thị. Nếu quý vị không cung cấp dữ liệu được đánh dấu hoa thị quý vị không thể truy cập dịch vụ của chúng tôi.

2.3. Dữ liệu cá nhân của quý vị được sử dụng như thế nào?

Chúng tôi sẽ không bao giờ bán dữ liệu cá nhân của quý vị hoặc sử dụng dữ liệu này theo bất kỳ cách nào mà không cho quý vị biết.

Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị để:

 • Cung cấp cho quý vị một số dịch vụ bổ sung mà quý vị yêu cầu, đây là các dịch vụ do TLScontact cung cấp hoặc dịch vụ của một số đối tác đáng tin cậy của TLScontact (tức là dịch vụ liên quan trực tiếp hoặc không liên quan đến đơn đăng ký cấp thị thực) và xử lý các khoản thanh toán của quý vị;
 • Đảm bảo tính bảo mật của nhân viên, khách ghé thăm, khách hàng và cơ sở của TLScontact;
 • Trả lời các câu hỏi của quý vị và/hoặc giải quyết mọi tranh chấp liên quan đến TLScontact; các dịch vụ
 • Xin ý kiến phản hồi từ quý vị về các dịch vụ của chúng tôi để cho phép chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ của mình. Quý vị có thể rút lại chấp thuận nhận bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chất lượng dịch vụ của chúng tôi vào bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ trực tuyến với chúng tôi qua trang Phản Hồi và Khiếu Nại, chẳng hạn như được giải thích thêm theo điều 3 dưới đây hoặc bằng cách liên hệ với nhân viên bảo mật dữ liệu của chúng tôi tại địa chỉ email được nêu ở trên đây;
 • Gửi cho quý vị các thông báo tiếp thị (khi có sự chấp thuận của quý vị) - chúng tôi sẽ không chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị với các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trừ khi quý vị đã đưa ra chấp thuận rõ ràng. Quý vị có thể rút lại chấp thuận này bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ trực tuyến với chúng tôi nếu thích hợp.

Để xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị một cách hợp pháp, chúng tôi cần phải dựa vào một hoặc nhiều cơ sở pháp lý hợp lệ. Các cơ sở mà chúng tôi có thể dựa vào đó là:

 • Trường hợp chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị để cung cấp cho quý vị các dịch vụ theo yêu cầu, giải quyết các yêu cầu và khiếu nại liên quan đến các dịch vụ đó, để xử lý các khoản thanh toán của quý vị, v.v., cơ sở pháp lý của quy trình xử lý này là việc thực hiện thỏa thuận giữa chúng tôi và quý vị.
 • Trường hợp chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị để giải quyết các yêu cầu không liên quan đến dịch vụ cụ thể, gửi cho quý vị thông tin tiếp thị, xin ý kiến phản hồi về các dịch vụ của chúng tôi hoặc để bảo vệ nhân viên, khách ghé thăm và cơ sở của chúng tôi, thì cơ sở pháp lý của quy trình xử lý này là lợi ích hợp pháp mà TLScontact theo đuổi (ngoại trừ trường hợp lợi ích hoặc quyền lợi cơ bản của quý vị làm mất hiệu lực các quyền này), cụ thể hơn là lợi ích kinh tế/kinh doanh của công ty trong việc cung cấp cho quý vị các ưu đãi cá nhân, đáp ứng nhu cầu của quý vị và mang lại cho quý vị các dịch vụ thích hợp và đảm bảo an toàn của công ty.
 • Trường hợp quy trình xử lý dữ liệu này cần phải tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, việc xử lý dữ liệu được dựa trên nghĩa vụ pháp lý này.

2.4. Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân bao lâu?

Chúng tôi thường xuyên xem lại thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi thường lưu giữ dữ liệu cá nhân của quý vị trong khoảng thời gian cần thiết cho mục đích xử lý dữ liệu cá nhân (tức là trong thời gian cung cấp dịch vụ, khi quý vị có mặt tại các cơ sở của chúng tôi, tối đa 1 tháng đối với các hình ảnh CCTV và 1 năm kể từ lần liên hệ cuối cùng với quý vị về các thông tin tiếp thị nếu có và được luật pháp địa phương cho phép). Tuy nhiên, chúng tôi có thể được yêu cầu lưu giữ một số loại dữ liệu cá nhân lâu hơn để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo luật định hoặc theo quy định về các hạn chế hiện hành.

2.5. Ai có thể truy cập dữ liệu cá nhân của quý vị?

Các công ty của TLScontact hoặc tập đoàn Teleperformance

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị với các công ty trực thuộc tập đoàn TLScontact hoặc với Teleperformance là các đơn vị cần dữ liệu để xử lý yêu cầu của quý vị, cung cấp cho quý vị các dịch vụ liên quan hoặc xin ý kiến phản hồi từ quý vị về dịch vụ của chúng tôi.

Các bên thứ ba vì lý do pháp lý

Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân với các bên thứ ba:

 • Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và đáp ứng yêu cầu của các cơ quan chính phủ, bao gồm cả cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan công quyền khác, có thể gồm cả những cơ quan nằm ngoài quốc gia quý vị cư trú.
 • Trong trường hợp sáp nhập, bán lại, tái cơ cấu, mua lại, liên doanh, nhượng quyền, chuyển nhượng hoặc xử lý khác đối với toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của hoạt động kinh doanh, tài sản hoặc cổ phiếu của chúng tôi (bao gồm cả việc phá sản hoặc các thủ tục tương tự).
 • Để bảo vệ các quyền lợi, người dùng, hệ thống và dịch vụ của chúng tôi.

Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thay mặt chúng tôi

Chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của quý vị cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, nhà thầu phụ và các tổ chức liên quan khác của chúng tôi nhằm hoàn thành nhiệm vụ và cung cấp dịch vụ cho quý vị thay mặt chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ dữ liệu cá nhân cần thiết để cung cấp dịch vụ.

Các bên thứ ba hỗ trợ chúng tôi trong những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho quý vị như sau:

 • các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ để xử lý đơn đăng ký cấp thị thực của quý vị;
 • các nhà cung cấp và đối tác của các dịch vụ liên quan đến hậu cần, vận chuyển và giao hàng, và/hoặc các cơ sở đối tác của họ.

Trước khi chia sẻ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào, chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các nhà cung cấp dịch vụ đều có nghĩa vụ theo hợp đồng và có thể chứng minh rằng dữ liệu cá nhân của quý vị:

 • Sẽ được giữ an toàn và bảo mật;
 • Chỉ được lưu giữ trong thời gian cần thiết để xử lý dịch vụ;
 • Sẽ không bao giờ được sử dụng cho bất kỳ việc gì khác ngoài việc xử lý dịch vụ được yêu cầu;
 • Sẽ không bao giờ được sử dụng cho bất kỳ mục đích tiếp thị nào của bên thứ ba ngoại trừ trong phạm vi quý vị đồng ý với điều này.

2.6. Chuyển dữ liệu cá nhân của quý vị ra nước ngoài

Do tính chất công việc của chúng tôi, dữ liệu cá nhân của quý vị có thể được chuyển ra ngoài biên giới Quốc gia của quý vị. Bằng cách nộp đơn đăng ký cấp thị thực hoặc dịch vụ liên quan khác, thông tin cá nhân của quý vị sẽ được chuyển đến quốc gia hoặc Cơ Quan Chính Phủ mà quý vị đang nộp đơn đăng ký cấp thị thực. Chúng tôi sẽ không bao giờ chuyển dữ liệu cá nhân của quý vị theo cách thiếu an toàn và không bảo mật.

Nếu chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của quý vị sang các quốc gia khác mà luật hiện hành không quy định cùng mức độ bảo vệ và quyền riêng tư dữ liệu thì chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để cung cấp mức độ bảo vệ và quyền riêng tư dữ liệu thích hợp.

Thông qua việc thực hiện Quy Tắc Ràng Buộc Doanh Nghiệp của chúng tôi, quý vị có thể tin tưởng rằng dữ liệu cá nhân của mình được bảo vệ khi chuyển dữ liệu ra nước ngoài trong tập đoàn Teleperformance.

VỀ ĐẦU TRANG

3. Giúp quý vị kiểm soát

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng quý vị luôn kiểm soát được dữ liệu cá nhân của mình. Một phần trong đó là đảm bảo quý vị hiểu rõ các quyền của mình như sau:

 • Thông tin – quyền có được thông tin rõ ràng và ngắn gọn về những gì chúng tôi làm với dữ liệu cá nhân của quý vị, chẳng hạn như trong thông báo về quyền riêng tư này.
 • Truy cập – quyền truy cập dữ liệu cá nhân của quý vị, có bản sao dữ liệu cá nhân của quý vị mà chúng tôi hiện đang giữ.
 • Chỉnh sửa – quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của quý vị.
 • Xóa – quyền xóa dữ liệu của quý vị (tuy nhiên, đây không phải là quyền tuyệt đối và TLScontact có thể có cơ sở hợp pháp để giữ lại dữ liệu cá nhân đó).
 • Phản đối – quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị để tiếp thị trực tiếp hoặc trong bất kỳ tình huống nào khác phù hợp với luật pháp địa phương.
 • Rút lại – bất cứ lúc nào, quý vị cũng có thể rút lại chấp thuận của mình đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị mà quý vị đã đồng ý bằng cách làm theo yêu cầu Truy Cập Đối Tượng được mô tả trong Thông Báo này. Xin lưu ý rằng việc rút lại chấp thuận của quý vị hoặc không cung cấp dữ liệu cá nhân được mô tả trong Thông Báo về Quyền Riêng Tư này sẽ có ảnh hưởng và có thể dẫn đến ngừng xử lý bất kỳ dịch vụ nào quý vị yêu cầu hoặc hiện đang đăng ký.

Để thực hiện các quyền đối với dữ liệu cá nhân của quý vị, tất cả những gì quý vị cần làm là liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc thông qua trang Phản Hồi và Khiếu Nại, điền vào biểu mẫu yêu cầu ngắn gọn và chọn danh mục “Yêu Cầu Dữ Liệu Cá Nhân” trong trường “Lý do liên hệ”. Quý vị cũng có thể thực hiện các quyền này bằng cách liên hệ với Phái Bộ Ngoại Giao khi các quyền đó liên quan đến đơn đăng ký cấp thị thực/nhập cư.

Tất cả các yêu cầu đều được xử lý miễn phí.

Khi yêu cầu được gửi tới TLScontact, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thông tin xác nhận yêu cầu của quý vị và sẽ xử lý hoặc chuyển yêu cầu của quý vị cho Đối tác của chúng tôi mà không bị chậm trễ vì lý do không chính đáng.

Chúng tôi hoặc Đối tác của chúng tôi có thể liên hệ với quý vị để làm rõ yêu cầu của quý vị, tìm kiếm thông tin bổ sung hoặc để xác minh danh tính của quý vị trước khi xử lý.

Nếu quý vị cảm thấy quyền của mình bị ảnh hưởng, vui lòng liên hệ với Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi.

Quý vị cũng có quyền khiếu nại với một cơ quan giám sát ở quốc gia của quý vị. Thông tin liên hệ được cung cấp tại đường liên kết Bộ Quốc Phòng: http://www.mod.gov.vn/wps/portal

VỀ ĐẦU TRANG

4. Lập hồ sơ

“Lập hồ sơ” có nghĩa là bất kỳ hình thức xử lý tự động dữ liệu cá nhân nào bao gồm việc sử dụng dữ liệu cá nhân để đánh giá một số khía cạnh cá nhân liên quan đến một thể nhân, đặc biệt để phân tích hoặc dự đoán các khía cạnh về hiệu suất làm việc, tình hình kinh tế, sức khỏe, sở thích cá nhân, lợi ích, độ tin cậy, hành vi, vị trí hoặc chuyển động của thể nhân đó.

Để cung cấp cho quý vị các dịch vụ cá nhân hóa, chúng tôi áp dụng việc lập hồ sơ với thông tin mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như tuổi tác hoặc vị trí. Chúng tôi cho rằng chúng tôi có lợi ích hợp pháp để tiến hành công việc lập hồ sơ này vì việc xử lý những dữ liệu này có lợi cho quý vị. Điều này cho phép quý vị cải thiện trải nghiệm người dùng và quyền truy cập vào các dịch vụ bổ sung của chúng tôi tùy theo đặc điểm của quý vị.

Các Đơn Vị Kiểm Soát Dữ Liệu nói trên (Đối tác của chúng tôi, tức là Phái Bộ Ngoại Giao) cũng có thể lập hồ sơ.

Để biết thêm thông tin về khả năng Đối tác áp dụng lập hồ sơ, vui lòng liên hệ với Phái Bộ Ngoại Giao liên quan.

VỀ ĐẦU TRANG

5. Đường liên kết tới các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các đường liên kết tới những trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chức năng của bất kỳ trang web bên ngoài nào.

Nếu một trang web bên ngoài yêu cầu quý vị cung cấp dữ liệu cá nhân (ví dụ: liên quan đến đơn đặt hàng dịch vụ hoặc hàng hóa), dữ liệu mà quý vị cung cấp sẽ không được bao hàm trong Thông Báo về Quyền Riêng Tư này. Chúng tôi khuyên quý vị nên đọc thông báo về quyền riêng tư của mọi trang web trước khi cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

Khi mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ từ bất kỳ doanh nghiệp nào liên kết tới trang web của chúng tôi, quý vị sẽ ký kết một hợp đồng với họ (chấp thuận điều khoản và điều kiện của họ) mà không phải với TLScontact.

VỀ ĐẦU TRANG

6. Những thay đổi đối với Thông Báo về Quyền Riêng Tư này

Chúng tôi sẽ sửa đổi Thông Báo về Quyền Riêng Tư này theo thời gian nhằm đảm bảo thông báo luôn cập nhật và phản ánh chính xác cách thức cũng như lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị. Phiên bản hiện hành của Thông Báo về Quyền Riêng Tư của chúng tôi sẽ luôn được đăng tải trên trang web của chúng tôi. Trong trường hợp có thay đổi về tài liệu, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị qua các phương tiện phù hợp.


Thông Báo về Quyền Riêng Tư được cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 9 năm 2022

VỀ ĐẦU TRANG