Loading...

Thị thực ngắn hạn

 (Du lịch, thăm thân, cá nhân hoặc công tác)

 

Xin lưu ý rằng danh sách giấy tờ này là chỉ dẫn chung, bộ phận thị thực có thể yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu thấy cần thiết tùy thuộc vào từng trường hợp của Quý vị. Tất cả các tài liệu cần phải được nộp bản gốc cùng với một bản sao. Nếu giấy tờ của Quý vị không phải là tiếng Pháp thì cẩn phải được dịch sang tiếng Pháp hoặc tiếng Anh bởi một dịch thuật viên công chứng.


Danh sách những giấy tờ cần cung cấp cho mọi trường hợp

- Mẫu đơn xin thị thực Schengen, điền đầy đủ rõ ràng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, ký và ghi rõ ngày tháng năm. Đối với trẻ vị thành niên, cần có chữ ký của cả hai cha mẹ.

- 02 Ảnh hộ chiếu đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây: được chụp từ phía trước, chụp gần đây nhất (trong vòng 6 tháng) và phải giống đương đơn, kích thước 3,5 cm x 4,5 cm, ảnh màu trên nền trắng trơn (các màu phông màu khác không được chấp nhận),  đầu để trần, không đeo kính. Ảnh cung cấp phải chụp rõ khuôn mặt và cổ sao cho khuôn mặt chiếm 70 - 80 % khung ảnh. Lưu ý ảnh đã qua chỉnh sửa sẽ không được chấp nhận (kiểm tra sự phù hợp của ảnh).

- Hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất ba tháng sau ngày thị thực hết hạn khi rời khỏi khối Schengen và có ít nhất hai trang trống (và các bản sao của trang có chứa các thông tin nhận dạng và tất cả các trang có chứa thị thực hoặc được đóng dấu nhập cảnh)

- Bản gốc của Sổ Hộ Khẩu và Bản gốc của Giấy đăng ký kết hôn, trích lục kết hôn sẽ không được chấp thuận.

- Bảo hiểm y tế du lịch cho toàn bộ thời gian lưu trú dự định, có hiệu lực cho tất cả các nước thành viên trong khối Schengen và chi trả cho bất kỳ khoản chi phí nào có thể phát sinh liên quan đến việc hồi hương vì lý do y tế, chăm sóc y tế khẩn cấp, điều trị khẩn cấp hoặc tử vong trong thời gian lưu trú (bảo hiểm co hạn mức tối thiểu 30000 EUR).

- Xác nhận đặt chỗ vé máy bay khứ hồi.

- Chứng minh tình trạng nghề nghiệp :

  • Giấy chứng nhận làm việc bao gồm tên, chức vụ, ngày bắt đầu và chấm dứt hợp đồng làm việc, lương thực nhận của đương đơn (tên của doanh nghiệp ghi trên phần đầu phía trên tờ giấy-ghi rõ ngày, tháng, năm, ký tên và đóng dấu của công ty) và bản sao / Hợp đồng lao động;
  • Hoặc, đối với các chủ doanh nghiệp / cổ đông, thì cần giấy đăng kí kinh doanh của công ty;
  • Hoặc đối với chủ sở hữu đất đai / bất động sản thì cần có giấy chứng nhận sở hữu cũng như các chứng minh tài sản hay các yếu tố thể hiện các nguồn thu nhập hưởng lợi từ đó;
  • Hoặc thẻ hưu hoặc quyết định nghỉ hưu - chứng minh các phương tiện tài chính đủ để chi trả cho tất cả chi phí trong suốt thời gian lưu trú của Quý vị;
  • Hoặc giấy xác nhận từ trường học nếu đang trong lứa tuổi đi học;

- Sao kê tài khoản ngân hàng trong 3 tháng gần nhất

  • Giấy chứng nhận số dư ngân hàng hoặc giấy chứng nhận tài khoản tiết kiệm (nếu nguồn kinh phí không liên quan đến việc chứng minh thu nhập, Quý vị phải chứng minh nguồn gốc thu nhập này của mình)
  • Phiếu lương của 3 tháng gần nhất
  • Chứng nhận làm việc và tiền lương từ nơi làm việc

- Đối với trẻ vị thành niên: Giấy cho phép của cha mẹ phải có chữ ký của cả hai cha mẹ, được công chứng, cùng với bản sao giấy chứng minh của cha mẹ + So Ho Kau

- Lệ phí xử lí hồ sơ (60 € lệ phí visa + 26€ phí dịch vụ được thanh toán bằng việt nam đồng)

 

Chú ý : Đối với người chưa thành niên (dưới 18 tuổi), cần phải cung cấp uỷ quyền bằng văn bản, có chữ ký của cả hai bố mẹ hoặc người đại diện hợp pháp, hoặc bản sao của tất cả giấy tờ chứng minh nhân thân khác như hộ chiếu hoặc CMND của cha mẹ / người giám hộ hợp pháp mà trên đó phải có chữ ký của họ và giấy tờ chứng minh về mối quan hệ gia đình (nếu bản sao của sổ hộ khẩu cung cấp ở trên không thể hiện thì phải cung cấp giấy khai sinh của trẻ vị thành niên).

 

- Du lịch

- Thăm thân

- Công tác

- Viếng thăm các mối quan hệ cá nhân

- Để kết hôn tại Pháp với người mang quốc tịch Pháp

 

Thông tin