Trung tâm TLScontact cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thêm đa dạng và phong phú giúp quá khách thuận tiện hơn khi đến nộp hồ sơ.
Vui lòng nhấp chuột vào đây để biết thêm thông tin về các DỊCH VỤ HỖ TRỢ THÊM

Thông tin chung

Bảo hiểm du lịch quốc tế

Bảo hiểm du lịch bắt buộc có hiệu lực cho tất cả các quốc gia thuộc khối Schengen khi quý khách xin visa ngắn hạn. Bảo hiểm phải chi trả cho bất kỳ khoản chi phí nào có thể phát sinh liên quan đến việc hồi hương vì lý do y tế, chăm sóc y tế khẩn cấp, điều trị khẩn cấp hoặc tử vong trong thời gian lưu trú với hạn mức tối thiểu 30,000.00 EUR (khoảng 50,000.00 USD).

Thời hạn bảo hiểm bao gồm toàn bộ thời gian quý khách dự định lưu trú tại khối Schengen.

Bảo hiểm du lịch quốc tế

1. Mô tả bảo hiểm y tế du lịch Schengen

Theo quy định của Liên Minh Châu Âu ( Quyết định số 2004/17/CE ngày 22 tháng 12 năm 2003), bảo hiểm y tế du lịch là một tài liệu bắt buộc.

Bảo hiểm y tế du lịch phải:

  • Có giá trị trong toàn khối Schengen nếu Quý vị nộp hồ sơ xin thị thực visa lưu trú ngắn hạn;
  • Hợp lệ tại Pháp nếu tài liệu này được yêu cầu trong danh mục giấy tờ và Quý vị nộp hồ sơ xin thị thực visa dài hạn;
  • Hợp lệ cho các vùng lãnh thổ và quần đảo hải ngoại thuộc Pháp(DROM)/quần đảo hải ngoại của Pháp (CTOM) theo lịch trình chuyến đi của Quý Vị
  • Có giá trị với hạn mức tối thiểu EURO 30,000 để chi trả bất cứ chi phí có thể phát sinh liên quan đến việc hồi hương của vì lý do y tế, chăm sóc y tế khẩn cấp hoặc điều trị khẩn cấp tại bệnh viện. Bảo hiểm y tế du lịch phải phải bao gồm toàn bộ thời gian Quý khách lưu trú tại khối Schengen

2. Quý vị có thể mua bảo hiểm y tế du lịch tại đâu

Quý vị có thể tới một công ty bảo hiểm được ủy quyền để mua bảo hiểm y tế du lịch đáp ứng yêu cầu đối với thị thực visa Schengen

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn bảo hiểm y tế du lịch Schengen hợp lệ, Quý khách có thể truy cập các trang web cung cấp bảo hiểm dưới đây để lựa chọn bảo hiểm của mình. Các trang web này được quản lý trực tiếp bởi các bên thứ ba cung cấp dịch vụ:

Vui lòng lưu ý rằng các dịch vụ tùy chọn này được cung cấp bởi các bên thứ ba cung cấp dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với đường dây nóng được chỉ định trên website của chúng tôi.