Trung tâm TLScontact cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thêm đa dạng và phong phú giúp quý khách thuận tiện hơn khi đến nộp hồ sơ.
Vui lòng tham khảo CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ THÊM.

Điều khoản sử dụng dịch vụ

Vui lòng đọc những thông tin bên dưới để biết thêm về những thắc mắc của quý khách.

Trung tâm Xin Thị thực TLScontact là một dịch vụ được cung cấp bởi Công ty TNHH TLS Contact (dưới đây gọi là “TLScontact”, “tôi”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) có mã số đăng ký công ty số 0106721643, văn phòng đăng ký tại Tầng 8, Tòa nhà Pacific Place, Số 83B Đường Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội .

TLScontact là nhà cung cấp dịch vụ được Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chỉ định và ủy quyền Việt Nam Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin cấp Thị thực ” hoặc “VAC”) cũng như qua website của TLScontact..

1. Nơi áp dụng các điều khoản và điều kiện này

Các điều khoản và điều kiện này được áp dụng cho mọi dịch vụ (dưới đây gọi là “Dịch vụ” hoặc “ các Dịch vụ”) được TLScontact thay mặt cho Đại sứ quán Pháp tại VIỆT NAM hoặc bản thân TLScontact cung cấp cho những cá nhân (dưới đây gọi là “Người xin thị thực”, “ Những người xin thị thực ”, “ Khách hàng xin thị thực ”, hoặc “Quý khách”, “của quý khách”) muốn nộp đơn xin thị thực đến Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam thông qua TLScontact và áp dụng cho việc cung cấp thông tin sau cuối của TLScontact liên quan đến đơn xin thị thực đó.

Những điều khoản và điều kiện này áp dụng cho các mục dưới đây, không giới hạn và tùy thuộc vào bản chất của đơn xin thị thực của quý khách:

 • việc đăng ký của Người xin thị thực trên trang web của TLScontact để tạo tài khoản,
 • việc đặt hẹn của Người xin thị thực để nộp đơn xin thị thực,
 • xác nhận của TLScontact về cuộc hẹn của Người xin thị thực
 • việc tham dự cuộc hẹn của Người xin thị thực tại VAC để TLScontact có thể thu đơn xin thị thực,
 • việc thu thập dữ liệu sinh trắc học bắt buộc trong trường hợp áp dụng của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam,
 • thanh toán các phí liên quan đến đơn xin thị thực,
 • việc gửi và vận chuyển hồ sơ xin thị thực và những giấy tờ liên quan do TLScontact (hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được TLScontact thuê) đến Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam,
 • việc chuyển tất cả các hồ sơ xin thị thực và các giấy tờ liên quan từ Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đến TLScontact,
 • việc TLScontact cung cấp bất kỳ dịch vụ tùy chọn nào ngoài dịch vụ thu nhận đơn xin thị thực (dưới đây cũng được gọi là “Những dịch vụ hỗ trợ thêm”) để thuận tiện cho việc nộp đơn xin thị thực.

Các điều khoản và điều kiện này sẽ cấu thành hợp đồng điều chỉnh việc TLScontact cung cấp Dịch vụ cho Người xin thị thực. Tại đây, quý khách chấp nhận và xác nhận rằng, trước khi nộp đơn xin thị thực, quý khách đã đọc, hiểu và đồng ý ràng buộc vô điều kiện với các điều khoản và điều kiện này..

Quý khách có thể truy cập và xem các điều khoản và điều kiện này trên trang web của TLScontact bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi, sửa đổi, mở rộng hoặc thu hồi sau này của các điều khoản và điều kiện này sẽ được công bố trên trang web của TLScontact. Những điều khoản và điều kiện được sửa đổi này, như được hiển thị trên trang web của TLScontact, sẽ được ưu tiên áp dụng thay cho mọi phiên bản trước đó của các điều khoản và điều kiện này hoặc bất kỳ chứng từ đối lập nào khác.

Trừ khi có chứng cứ rõ ràng ngược lại, dữ liệu được ghi trong hệ thống thông tin của TLScontact sẽ là bằng chứng cho mọi giao dịch mà Khách hàng xin thị thực đã thực hiện với TLScontact.

Các điều khoản và điều kiện này không áp dụng cho mọi dịch vụ được cung cấp và/hoặc các quyết định được Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đưa ra liên quan đến đơn xin thị thực, bao gồm cả việc thanh toán các khoản phí thị thực của Người xin thị thực. Tại đây, quý khách thừa nhận và đồng ý rằng TLScontact là bên trung gian giữa quý khách và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam với tư cách là đại diện và rằng sẽ không khiếu nại TLScontact liên quan đến các quyết định được đưa ra về đơn xin thị thực của quý khách hoặc liên quan đến việc hoàn trả phí thị thực.

VỀ ĐẦU TRANG

2. Yêu cầu Dịch vụ

Để yêu cầu bất kỳ Dịch vụ nào do TLScontact cung cấp, Người xin thị thực phải hoàn thành các bước sau thông qua trang web của TLScontact:

 • đăng ký trên trang web TLScontact và tạo một tài khoản,
 • đăng nhập và điền vào tờ đơn trực tuyến nếu có,
 • đặt hẹn nộp đơn xin thị thực tại Trung tâm Xin Thị thực .

Người xin thị thực có thể được quyền, nếu sẵn có, chọn Dịch vụ Bổ sung qua trang web TLScontact ở giai đoạn đặt hẹn hoặc đặt Dịch vụ Bổ sung đó thông qua trung tâm chăm sóc khách hàng của TLScontact hoặc yêu cầu Dịch vụ Bổ sung đó trực tiếp khi ghé thăm Trung tâm Xin Thị thực.

TLScontact có thể cung cấp các Dịch vụ Hỗ trợ thêm liên quan đến quy trình xin thị thực cần phải trả thêm phí tại Trung tâm Xin Thị thực hoặc, nếu áp dụng, trên trang web của TLScontact. Dịch vụ Hỗ trợ thêm là tùy chọn và không đảm bảo rằng thị thực của quý khách sẽ được cấp hoặc đơn xin thị thực của quý khách sẽ được xử lý ưu tiên hơn các đơn xin thị thực khác. Danh sách các Dịch vụ Hỗ trợ thêm do TLScontact cung cấp được công bố trên trang web của TLScontact. Quý khách có thể xem danh sách này ở liên kết sau: Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Thêm .

TLScontact sẽ chỉ chấp nhận việc đặt hẹn và yêu cầu Dịch vụ nếu Người xin thị thực đã xác nhận trước đó, theo cách mà TLScontact có thể xác định, tuân thủ các điều khoản và điều kiện này trong quá trình đăng ký. Xác nhận này là bằng chứng hợp đồng để cung cấp Dịch vụ cho quý khách. Việc đặt Dịch vụ sẽ không được coi là đã chốt cho đến khi TLScontact công nhận đã chấp nhận yêu cầu và đã được thanh toán toàn bộ số tiền cho các khoản phí liên quan đến đơn xin thị thực.

TLScontact có quyền hủy bỏ hoặc từ chối bất kỳ yêu cầu Dịch vụ nào nếu đang tồn tại tranh chấp với Người xin thị thực liên quan đến việc thanh toán cho các yêu cầu Dịch vụ trước đó.

VỀ ĐẦU TRANG

3. Phí Dịch vụ

3.1 Điều kiện chung cho tất cả các khoản phí phải trả

Các khoản phí được nêu chỉ có giá trị vào ngày phí đó được báo giá. Đối với các đơn xin thị thực sau đó, phí đó có thể bị thay đổi.

Phí thị thực do TLScontact thay mặt thu cho Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và phí dịch vụ của TLScontact được niêm yết cố định theo đồng Euro nhưng được thanh toán bằng VND theo vị trí của trung tâm. Tỷ giá được quyết định Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam có thể dao động theo thời điểm, do đó, số tiền mà quý khách được yêu cầu thanh toán có thể khác với số tiền được thông báo trước đó.

Tất cả các khoản phí liên quan đến đơn xin thị thực là không đổi, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và được hiển thị trên trang web của TLScontact và tại VAC.

Tất cả chi phí trả lại hộ chiếu, chứng từ phụ và quyết định thị thực cho quý khách đã bao gồm trong tổng giá cuối cùng dựa trên thông tin quý khách cung cấp và các phương thức giao hàng có sẵn mà quý khách lựa chọn.

Tất cả các khoản phí phải được thanh toán đầy đủ theo các tùy chọn thanh toán có sẵn dưới dạng tiền mặt hoặc thanh toán bằng thẻ. Trong những trường hợp được đề cập trong phần quy định hoàn phí, tiền phí không được hoàn lại hoặc chuyển đổi sang các phí dịch vụ khác sau khi quý khách đã hoàn thành quy trình nộp hồ sơ xin cấp thị thực hoặc hồ sơ xin cấp thị thực của quý khách đã được chuyển cho Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam hoặc khi quý khách bị từ chối hồ sơ xin cấp thị thực bởi Đại sứ quán Pháp hoặc quý khách rút hồ sơ xin cấp thị thực.

3.2 Phí dịch vụ của TLScontact để nộp đơn xin thị thực (dưới đây gọi là “Phí Dịch Vụ”)

Phí dịch vụ để xử lý đơn xin thị thực của quý khách sẽ được thỏa thuận giữa Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và TLScontact. Mọi thay đổi về Phí Dịch vụ Xin Thị thực sẽ được thực hiện theo thỏa thuận đạt được với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và sẽ được hiển thị hợp lệ trên trang web của TLScontact hoặc tại VAC.

TLScontact sẽ xuất biên lai cho Người xin thị thực sau khi thanh toán Phí Dịch vụ.

3.3 Phí Dịch vụ Hỗ trợ thêm (dưới đây gọi là “Phí Dịch vụ hỗ trợ thêm”)

Phí Dịch vụ Bổ sung của TLScontact được tính theo đơn vị tiền tệ của quốc gia nơi quý khách nộp đơn xin thị thực .

TLScontact có quyền sửa đổi Phí Dịch vụ Hỗ trợ thêm và tính Phí Dịch vụ Hỗ trợ thêm đã sửa đổi đó cho Người xin thị thực sau ngày sửa đổi có hiệu lực. Người xin thị thực nên xem xét đến việc này trong trường hợp dự định sẽ yêu cầu dịch vụ vào một ngày trong tương lai. TLScontact sẽ xuất biên lai cho Người xin thị thực sau khi thanh toán Phí Dịch vụ Bổ sung..

3.4 4 Phí Thị thực do TLScontact thu thay mặt cho Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam (dưới đây gọi là “Phí thị thực”).

TLScontact không có quyền kiểm soát và không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc tăng hoặc sửa đổi phí thị thực do TLScontact thu thay mặt cho Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. TLScontact không chấp nhận yêu cầu hoàn trả Phí Thị thực và các khiếu nại đó sẽ không nhằm tới TLScontact.

VỀ ĐẦU TRANG

4. Điều khoản thanh toán dịch vụ

Có thể thanh toán toàn bộ Phí Dịch vụ và Phí Dịch vụ Hỗ trợ thêm (sau đây được gọi là “ Phí TLScontact ”) vào ngày quý khách đến cuộc hẹn, thông qua các phương thức sau, mỗi phương thức tùy thuộc vào thời điểm trả phí TLScontact, như được chỉ định trên trang web TLScontact:

 • bằng tiền mặt,
 • bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ và cho các khoản thanh toán từ xa (trực tuyến, điện thoại, v.v.) với phương thức thanh toán an toàn,
 • bằng hình thức chuyển khoản hoặc các phương thức thanh toán khác (nếu có).

TLScontact sẽ xuất biên lai giao dịch cho Người xin thị thực khi được thanh toán Phí TLScontact và Phí Thị thực vào tài khoản.

Người xin thị thực phải chịu mọi khoản phí và tiền lãi có thể phát sinh từ việc sử dụng phương thức thanh toán có sẵn.

Dữ liệu thanh toán sẽ được mã hóa trước khi chuyển thông qua giao thức Tầng Ổ bảo mật (SSL).

TLScontact sẽ không phải cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào nếu Phí của TLScontact chưa được thanh toán đầy đủ.

Các khoản thanh toán sẽ không được coi là hoàn tất cho đến khi TLScontact đã nhận được tất cả các khoản phí liên quan đến đơn xin thị thực dưới dạng tiền thanh toán đầy đủ và khả dụng.

VỀ ĐẦU TRANG

5. Cung cấp Dịch vụ

TLScontact cam kết cố gắng hết sức để cung cấp Dịch vụ cho Người xin thị thực vào ngày hẹn họ đã chọn.

TLScontact sẽ xử lý tất cả các đơn xin thị thực với sự kỹ lưỡng và chuyên nghiệp hết mức và phù hợp với tất cả các thủ tục theo quy định của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Tuy nhiên, mặc dù chúng tôi cố gắng kiểm tra đơn xin thị thực của quý khách kỹ lưỡng hết sức để tìm ra các lỗi thấy được trên mặt đơn, chúng tôi không đảm bảo rằng sẽ phát hiện hết tất cả các lỗi trên đơn và chúng tôi không cam kết xác minh mọi thông tin mà quý khách cung cấp. Quý khách có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả thông tin và chứng từ quý khách cung cấp là chính xác, đúng sự thật và cập nhật nhất.

TLScontact sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc cung cấp Dịch vụ do một sự việc nào đó hoặc do bên thứ ba gây ra, nằm ngoài tầm kiểm soát của TLScontact.

Khung thời gian nhận quyết định về đơn xin thị thực của quý khách từ Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chỉ mang tính chất tương đối, dựa trên thông tin được cung cấp bởi Đại sứ quán Pháp, nằm ngoài phạm vi tác động của TLScontact và chúng tôi không thể đảm bảo khung thời gian này. Việc sử dụng dịch vụ đặt hẹn khẩn cấp, nếu có, sẽ không đảm bảo rằng đơn xin thị thực của quý khách sẽ được Đại sứ quán Pháp ưu tiên xử lý. Chúng tôi khuyên rằng Người xin thị thực không nên thực hiện thanh toán đặt chỗ liên quan đến chuyến đi của mình trước khi có quyết định về đơn xin thị thực. Trong trường hợp Người xin thị thực cần phải đặt chỗ trước như vậy, họ nên xem xét một mốc thời gian hợp lý để xử lý các đơn xin thị thực của mình trước khi đặt chỗ.

Người xin thị thực có trách nhiệm đọc và hiểu kỹ các yêu cầu được nêu trong các tờ đơn xin thị thực, điền thông tin trung thực, đúng đắn và chính xác, cung cấp đúng chứng từ phụ, đảm bảo rằng họ có hộ chiếu hợp lệ (không bị hư hỏng hoặc hết hạn) cũng như kiểm tra tính hợp lệ của thị thực được cấp (bao gồm cả về thời hiệu, số lần được nhập cảnh, mục đích, v.v.) khi nhận được thị thực.

Người xin thị thực sẽ cung cấp thông tin liên hệ hợp lệ cho TLScontact để TLScontact liên hệ với họ trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào phát sinh với đơn xin thị thực hoặc nếu cần thêm chứng từ. TLScontact không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do không thể liên hệ với Người xin thị thực vì thiếu thông tin liên lạc được cung cấp hoặc trong trường hợp điện thoại di động của Người xin thị thực bị tắt, ngắt kết nối hoặc không được trang bị thư thoại.

VỀ ĐẦU TRANG

6. Chính sách hủy

TLScontact sẽ không hoàn trả bất kỳ khoản Phí TLScontact đã được Người xin thị thực thanh toán cho TLScontact với lý do Đại sứ quán Pháp từ chối cấp thị thực hoặc với lý do Người xin thị thực quyết định thu hồi đơn xin thị thực đang thực hiện sau khi thủ tục được tiến hành và Dịch vụ được cung cấp.

Phí TLScontact sẽ không được hoàn lại và không thể chuyển nhượng sau khi Dịch vụ TLScontact hoàn tất hoặc sau khi đơn đăng ký đã được chuyển đến Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu TLScontact làm việc tắc trách hoặc hành vi sai trái cố ý liên quan đến đơn xin thị thực, dẫn đến việc thị thực không được cấp hoặc mất hộ chiếu kèm thị thực hợp lệ của Người xin thị thực, thì TLScontact sẽ chỉ hoàn trả cho Người xin thị thực số tiền Phí Dịch vụ và số tiền phí được tính bởi quốc gia sở tại của Người xin thị thực cho việc thay thế hộ chiếu bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc chứng từ khác thông qua thủ tục thay thế thông thường của họ

VỀ ĐẦU TRANG

7. Trách nhiệm pháp lý của TLScontact

Đại sứ quán Pháp không cho TLScontact bất kỳ năng lực và quyền hạn nào liên quan đến việc đánh giá các đơn xin thị thực hoặc đưa ra quyết định liên quan đến các đơn xin thị thực. Do đó, TLScontact sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh liên quan đến các quyết định do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam thực hiện đối với đơn xin thị thực của quý khách và liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ nào của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam trong việc đánh giá, cấp hoặc từ chối đơn xin thị thực hoặc cho yêu cầu cung cấp thêm thông tin liên quan đến đơn xin thị thực.

TLScontact không chịu trách nhiệm về tổn thất, chậm trễ hoặc việc không được cấp bất kỳ đơn xin thị thực hoặc thị thực nào phát sinh từ hoặc liên quan đến (bao gồm nhưng không giới hạn) đơn xin thị thực không đầy đủ, điền không đúng hoặc điền sai, và thông tin hoặc chứng từ phụ không chính xác, không đầy đủ hoặc sai.

TLScontact không chịu trách nhiệm trước bất kỳ Người xin thị thực nào hoặc bất kỳ người nào khác phụ thuộc vào hoặc hưởng lợi từ đơn xin thị thực đối với mọi chi phí hoặc phí phát sinh do tin tưởng hoặc kỳ vọng sẽ nhận được thị thực đó, kể cả trong một khoảng thời gian cụ thể hay hoàn toàn không, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ thỏa thuận nào về lữ hành và/hoặc lưu trú đã thực hiện.

TLScontact không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất về lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, tổn thất kinh doanh hoặc mất cơ hội kinh doanh, hao phí chi phí hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác mà bất kỳ người nào phải gánh chịu, phát sinh do chậm trễ, thất lạc, mất hoặc hư hỏng đơn xin thị thực, hộ chiếu hoặc các chứng từ khác, hoặc do sự sơ suất hoặc vi phạm hợp đồng liên quan đến bất kỳ đơn xin thị thực hoặc bất kỳ lời tư vấn hoặc thông tin nào được đưa ra liên quan đến bất kỳ đơn xin thị thực nào.

TLScontact không chịu trách nhiệm trước bất kỳ Người xin thị thực hoặc bất kỳ người nào khác phụ thuộc hoặc hưởng lợi từ bất kỳ đơn xin thị thực nào đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, mang tính trừng phạt, do sự cố, đặc biệt hoặc là hậu quả hoặc bất kỳ thiệt hại nào do sự chậm trễ, thất lạc, mất hoặc hư hỏng của các đơn xin thị thực, hộ chiếu và các chứng từ khác, hoặc do sơ suất hoặc vi phạm hợp đồng liên quan đến bất kỳ đơn xin thị thực nào hoặc bất kỳ lời tư vấn hoặc thông tin nào được đưa ra liên quan đến mọi đơn xin thị thực.

TLScontact sẽ không bị coi là vi phạm hợp đồng và chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ sự chậm trễ, mất, hư hỏng đối với bất kỳ hộ chiếu hoặc bất kỳ chứng từ nào khác hoặc đơn xin thị thực bởi sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của TLScontact bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi trường hợp bị tai nạn, trộm cắp, thiên tai, mất điện và tín hiệu liên lạc chung, đình công, bạo loạn, biểu tình không phát sinh từ một hành vi sai trái cố ý của TLScontact.

TLScontact sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất, chậm trễ, hư hỏng nào đối với bất kỳ đơn xin thị thực, hộ chiếu hoặc bất kỳ chứng từ nào khác do bất kỳ bên thứ ba nào gây ra và ngoài tầm kiểm soát của TLScontact.

TLScontact sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ, mất hoặc hư hỏng nào đối với bất kỳ đơn xin thị thực, bất kỳ hộ chiếu hoặc bất kỳ chứng từ nào khác xảy ra trong khi sử dụng bất kỳ dịch vụ chuyển phát nhanh của bên thứ ba, bao gồm vận chuyển các đơn xin thị thực, hộ chiếu hoặc bất kỳ chứng từ nào khác giữa TLScontact và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam hoặc khi được trả lại cho Người xin thị thực.

Trong trường hợp đặc biệt khi hộ chiếu đã nộp hoặc chứng từ khác của Người xin thị thực bị mất hoặc bị hư hỏng nghiêm trọng dẫn đến việc hộ chiếu hoặc chứng từ khác không thể sử dụng được do hành vi sơ suất của TLScontact, TLScontact sẽ chỉ hoàn trả cho Người xin thị thực Phí dịch vụ và phí được tính bởi chính phủ nước sở tại của Người xin thị thực để thay thế hộ chiếu bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc chứng từ khác thông qua thủ tục thay thế thông thường. Người đăng ký phải nộp biên lai thanh toán gốc để yêu cầu hoàn lại tiền.

TLScontact sẽ không thanh toán cho Người xin thị thực bất kỳ chi phí nào khác mà họ chi trả để thay thế, bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí đi lại, phí lưu trú, tổn thất do mất thời gian.

VỀ ĐẦU TRANG

8. Bảo mật Dữ Liệu

Đơn vị đảm nhiệm vụ xử lý dữ liệu thu thập cho đơn xin thị thực của quý khách là Công ty TNHH TLScontact Việt Nam.

TLScontact thu thập dữ liệu cá nhân từ Người xin thị thực liên quan đến việc xin thị thực Schengen, bao gồm thông tin được cung cấp thông qua các đơn bản cứng và đơn trên trang web, hộ chiếu và các chứng từ khác. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ, thông tin liên lạc, nơi sinh, thông tin hộ chiếu, thông tin việc làm, thông tin lữ hành,v.v...

TLScontact chỉ yêu cầu, thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân được yêu cầu hoàn toàn cho các mục đích cung cấp Dịch vụ tuân theo các điều khoản và điều kiện này, bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích xử lý đơn xin thị thực của quý khách và cho mục đích thực hiện bất kỳ Dịch vụ Bổ sung nào có thể yêu cầu gửi thông tin bổ sung về Dịch vụ của chúng tôi.

Theo đây, quý khách đồng ý cho TLScontact thu thập, lưu trữ, xử lý và gửi thông tin cá nhân của mình cũng như chuyển thông tin cá nhân sang nước khác nếu có yêu cầu trong quy trình xin thị thực với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Quý khách đồng ý và thừa nhận rằng TLScontact có quyền chuyển tiếp dữ liệu cá nhân của quý khách cho các đối tác được ủy thác theo cách thức nghiêm ngặt đối với bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ tuân theo các điều khoản và điều kiện này. Đối với bất kỳ dịch vụ nào không áp dụng các điều khoản và điều kiện này, có thể được bên thứ ba cung cấp cho quý khách, TLScontact sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu của nếu quý khách đồng ý. Tất cả các đối tác bên thứ ba cam kết cung cấp mức độ bảo vệ cần thiết đối với dữ liệu cá nhân của quý khách để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân.

Dữ liệu cá nhân của quý khách cũng sẽ được Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam lưu lại và xử lý riêng theo các chính sách và thủ tục bảo vệ dữ liệu của họ.

Theo các quy định hiện hành, Người xin thị thực có thể có các quyền khác nhau đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân, như quyền được thông báo, truy cập, thay đổi, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân, hoặc phản đối và ngăn cản việc xử lý dữ liệu cá nhân cũng như di chuyển dữ liệu.

Các quyền này có thể được thực hiện theo các điều kiện và thủ tục được nêu trong thông cáo về quyền riêng tư được công bố trên trang website của TLScontact và áp dụng cho Trung tâm Xin Thị thực nơi Người xin thị thực gửi yêu cầu.

VỀ ĐẦU TRANG

9. Sở hữu trí tuệ

Nội dung trang web của TLScontact thuộc sở hữu trí tuệ của tập đoàn TLScontact và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ và luật chống độc quyền hiện hành.

Việc sao chép hoặc đưa toàn bộ hoặc một phần thông tin lên các trang web khác mà không có liên kết đến trang web của TLScontact đều bị nghiêm cấm và được xem là một hành vi xâm phạm.

Ngoài ra, TLScontact bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ đối với ảnh, bài trình bày, nghiên cứu, thiết kế, mô hình, nguyên mẫu, v.v. được tạo ra (bao gồm cả trường hợp theo yêu cầu của Người xin thị thực) cho mục đích cung cấp Dịch vụ. Do đó, Người xin thị thực phải đồng ý không sao chụp hoặc sử dụng các nghiên cứu, thiết kế, mô hình, nguyên mẫu, v.v nói trên mà không được TLScontact cho phép trước bằng văn bản, TLScontact sẽ có quyền yêu cầu bồi thường chi phí đối với trường hợp này.

VỀ ĐẦU TRANG

10. Luật điều chỉnh

Các điều khoản và điều kiện này cũng như các giao dịch dự tính ở đây sẽ được điều chỉnh theo luật pháp hiện hành tại quốc gia của Trung tâm Xin Thị thực nơi Người xin thị thực đã gửi yêu cầu Dịch vụ.

VỀ ĐẦU TRANG

11. Tranh chấp

Tất cả các tranh chấp phát sinh từ việc cung cấp dịch vụ hoặc các giao dịch liên quan đã ký kết theo các điều khoản và điều kiện này, liên quan đến tính hiệu lực, cách diễn giải, thực hiện, chấm dứt, hậu quả và hệ lụy của từ các điều khoản và điều kiện này không thể được giải quyết bằng hòa giải giữa TLScontact và Người xin thị thực sẽ được chuyển đến các tòa án có thẩm quyền xét xử theo luật pháp áp dụng tại quốc gia của Trung tâm Đăng ký Thị thực nơi Người xin thị thực đã gửi yêu cầu Dịch vụ của họ.

VỀ ĐẦU TRANG

12. Các thay đổi đối với những điều khoản và điều kiện này.

TLScontact có toàn quyền thay đổi, sửa đổi, hủy bỏ hoặc rút lại bất kỳ hoặc tất cả các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo quy định tại khoản 1 của các điều khoản và điều kiện này. Mọi thay đổi này sẽ được hiển thị trên trang web của TLScontact.

VỀ ĐẦU TRANG

13. Điều khoản chung

Tiêu đề của các điều khoản chỉ để cho đơn giản và không được sử dụng để giải thích các điều khoản và điều kiện này.

TLScontact không bảo đảm và cam đoan bất kỳ điều gì không có trong các điều khoản và điều kiện này.

Bất kỳ trường hợp gia hạn hoặc nhượng bộ nào mà TLScontact có thể chấp nhận cho Người xin thị thực không đồng nghĩa với việc khước từ bất cứ quyền nào của TLScontact, TLScontact có thể thực hiện bất kỳ quyền nào chống lại Người xin thị thực mà có thể đã phát sinh trong quá khứ hoặc có thể phát sinh trong tương lai.

Tất cả các quy định trong các điều khoản và điều kiện này đều có thể được phân ra riêng lẻ cho dù chúng được nhóm lại với nhau hoặc liên kết về mặt ngữ pháp như thế nào.

VỀ ĐẦU TRANG