Chào mừng Quý khách đến với Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin cấp thị thực TLScontact tại Việt Nam

Nơi tiếp nhận hồ sơ xin cấp thị thực cho tất cả công dân Việt Nam tới Pháp France

Lựa chọn trung tâm tiếp nhận hồ sơ

Những dịch vụ hỗ trợ thêm hấp dẫn dành cho quý khách

Dịch vụ khách hàng cao cấp
Dịch vụ khách hàng cao cấp
VND 1,025,000.00

Quý khách muốn có những trải nghiệm khác biệt khi đến nộp hồ sơ xin cấp thị thực?

Tìm hiều thêm
Dịch vụ chuyển trả hộ chiếu qua đường bưu điện
Dịch vụ chuyển trả hộ chiếu qua đường bưu điện
VND 110,000.00

Quý khách không muốn phải quay lại Trung tâm để nhận lại hộ chiếu khi có kết quả?

Tìm hiều thêm
Dịch vụ nộp hồ sơ cuối tuần
Dịch vụ nộp hồ sơ cuối tuần
VND 1,025,000.00

Quý khách không sắp xếp được thời giand đến nộp hồ sơ trong giờ hành chính?

Tìm hiểu thêm
Premium Lounge
Bảo hiểm du lịch quốc tế
Hà Nội
Tùy theo yêu cầu

Quý khách chưa có bảo hiềm du lịch trong hồ sơ của mình?

Tìm hiểu thêm
Premium Lounge
Bảo hiểm du lịch quốc tế
Thành phố Hồ Chí Minh
Tùy theo yêu cầu

Quý khách chưa có bảo hiềm du lịch trong hồ sơ của mình?

Tìm hiểu thêm